მთავარ გვერდზე დაბრუნება  Share

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

აბა
(სემიტური"მამა","სულიერი მოძღვარი","ხალხის მამამთავარი",მოგვიანებით პატივისცემის გამომხატველ ეპითეტად იქცა. ქართულში შემოსულია ბერძნული ...

აბდია
(ძველი ებრაული)"მსახური უფლისა(იესოსი)". ...

აბელ
(ძველი ებრაული)"მსუბუქი ქროლა","ნიავი".ეს სეხელი ერქვა ბიბლიური ადამის ვაჟს.გვხვდება სახარების უძველეს ...

აბესალომ
(ძველი ებრაული)"მამა მშვიდობისა","მამა ქვეყნისა",ან: (სპარსული)"ყვავილნარი","ვენახი".ქართულ ფოლკლორში ეს სახელი ჰქონია უფლისწულს,რომელსაც ...

აბიბო
(არაბული)"საყვარელი",ან(ძველი ებრაული)"თავთავი" (უფრო ზუსტად:"თავთავის სიმწიფის ჟამი","პურის შემოსავლის დრო"). ...

აბიო
ეს სახელი ჰქვია მეფეს,აბესალომის მამას,ოპერა"აბესალომ და ეთერში". ...

აბო
გაქრისტიანებული არაბის _აბო თბილელის სახელია. ქრისტიანობისათვის წამებული აბო ქართულმა ეკლესიამ ...

აბრამ
ძველი ებრაული სახელია,ნიშნავს:"ამაღლებული, აღზევებული მამა".ძველი ფორმაა აბრაჰამ,რომელსაც ზოგი სხვაგვარად განმარტავს:"მამა ...

აბულა
ძველ ქართულში ცნობილი შემოკლებული ფორმაა აღმოსავლური სახელებისა:აბულალი,აბულასან,აბულვარდი... აბულ არაბულად ნიშნავს"მამას",მაგრამ ...

აგაბო
(ბერძნული)"საყვარელი".სამოცდაათთაგან ერთერთი მოციქულის სახელია. ...

აგნესა
ორგვარად შეიძლება აიხსნას: ან "წმინდა", "უმანკო"ბერძნული), ან "კრავი" (ლათინური) ...

აგრაფინა
(ლათინური) "აგრიპას კუთვნილი", "აგრიპასი". აგრიპა რომაული საგვარეულო სახელია, თავის მხრივ ...

აგული
(ქართული)იხ.ავაგ. ...

აგუნა
მევენახეობა-მეღვინეობის ქართული წარმართული ღვთაება,რომლის პატივსაცემი რიტუალი საშემოდგომო და საგაზაფხულო დღესასწაულებზე ...

ადამ
(ძველი ებრაული)"თიხა (წითელი მიწა)","ადამიანი".ბიბლიური ლეგენდის მიხედვით,ღმერთმა პირველი კაცი შექმნა თიხისაგან ...

ადილა
ადილარ_ვაჟის სახელად გვხვდება სამეგრელოსა და სვანეთში.შესაძლოა მოდიოდეს არაბული ვაჟის სახელისაგან ...

ადოლა
ადილა-ს ფონეტიკური ვარიანტი უნდა იყოს.გვხვდება ძველ ქართულში,მეგრულში,კახურ და ლეჩხუმურ დიალექტებში. ...

ადრიანე
(ლათინური)"ადრიელი"(ქალაქ ადრიის მცხოვრები ან ადრიიდან მოსული).აქედანაა მიღებული ანდრიანე,ანდრიან,მასვე უკავშირდება გეოგრაფიული ...

ავაგ
გაურკვეველი წარმომავლობის სახელია.მისი ვარიანტული ფორმებია:ავაგო,ავგია,აგია,შესაძლოა მასვე უკავშირდებოდეს აგული.ავაგი ერქვა რამდენიმე ...

ავალო
სახელის წარმომავლობა და პირველადი მნიშვნელობა უცნობია,ქართულ წყაროებში გვხვდებაXVIს-დან(საქ.სიძვ., III,541).მისგან წარმოქმნილი ...

ავთანდილ
მნიშვნელობის მხრივ უკავშირდება არაბულ-ირანულ ენებს, ნიშნავს"სამშობლოს გულს","სამშობლოს რწმენას"ან" სარწმუნოების კერას".საკუთარი ...

ავქსენტი
(ბერძნული)"ზრდადი".მოწამის სახელია. ...

აზა
(არაბული) "ძვირფასი", "საყვარელი". ...

აზარია
(ძველი ებრაული)"იაჰვე(ღმერთი)შეეწია".წინასწარმეტყველისა და მოწამის სახელია.აქედანაა გვარები:აზარიაშვილი,აზარაშვილი,აზარიძე. ...

ათანასე
(ბერძნული)"უკვდავი".პარარელური ფორმაა ათანასი. იშვიათად გვხვდება ქალის სახელიც–ათანასია.ამ სახელით ცნობილია როგორც ...

აია
(ქართული) ახალი სახელია. ბერძნულ წყაროებში მოხსენიებულია როგორც ძველი კოლხეთის ერთ-ერთი ...

აიშე
(არაბული) "ცოცხალი". ...

აკაკი
(ბერძნული)"არ-ავი",ე.ი."უბოროტო","უზაკველი","კეთილი".ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული სახელია ამჟამად საქართველოში,რასაც განსაკუთრებით შეუწყო ხელი დიდი ...

ალა
ახალი ნასესხები სახელია, რომლის ეტიმოლოგია საეჭვოა: ზოგი გერმანულიდან მომდინარედ თვლის, ...

ალალე
(ქართული)"ალალი","მართალი","უზაკველი". ...

ალეკო
(ბერძნული)"მცველი". ...

ალექსანდრე
(ბერძნული)"მცველი ვაჟკაცი","მამაცი მცველი" (კომპოზიტია,რომლის ნაწილებიც ცალ-ცალკე გვხვდება საკუთარ სახელად:ალეკო-"მცველი",ანდრე-"მამაცი". გვხვდება ...

ალექსი
(ბერძნული)"მცველი".აქედანაა გვარები:ალექსიშვილი, ალექსაშვილი,ალექსიძე.საალერსო ფორმებია:ალე,ლექსო. ...

ალი
(არაბული)"მაღალი","კეთილშობილი".აქედანვეა სახელები: ალია,ალიბეგ(ა),ალიხან(ა).მათგან მოდის გვარები: ალიაშვილი,ალიბეგაშვილი,ალიხანაშვილი. ...

ალიო
ალის,ალექსის ან ალექსანდრეს საალერსო ფორმაა, ქართულში ქცეული დამოუკიდებელ სახელად(გავიხსენოთ მწერლები:ალიო ...

ალისა
აგრეთვე ახალი ნასესხებია დასავლეთ-ევროპული ენებიდან. ნაწარმოებია კაცის სახელ ალექსისაგან. ...

ალმასგირ
(თურქული)კომპოზიტია,რომლის პირველ ნაწილსაც წარმოადგენს ძვირფასი ქვის სახელწოდება–ალმასი,ქცეული საკუთარ სახელად,მეორე კი(გირეი_გირ)საპატიო ...

ალმასხან
(თურქული)კომპოზიტი სახელია,სადაც იმავე ალმას საკუთარ სახელს დართული აქვს თურქული ენის ...

ალუდა
გვხვდება მთის კილოებში.ამ სახელს ატარებდა ვაჟა-ფშაველას ერთ-ერთი პოემის გმირი–ალუდა ქეთელაური. ...

ალფეზ
(ბერძნული)"ცვლილება".პარალელური ფორმაა ალფეს.ეს სახელი ერქვა ერთ-ერთ მოციქულს. ...

ამბაკო
(ძველ ებრაული)ბიბლიური წინასწარმეტყველის სახელია, ნიშნავს"მოხვევნას",ჩახუტებას",აქედან კი ეძლევა გადატანითი მნიშვნელობა:"ღვთისმოყვარე"ან"სიყვარული ღვთისა". ...

ამბერკი
(ბერძნული)"დამყენებელი". ...

ამბროსი
(ბერძნული)"უკვდავთა(ღმერთთა)წილხვედრი","ღვთაებრივი","საღვთო". ...

ამირან
ქართული ხალხური ეპოსის გმირის სახელია,რომელსაც ქართულში მნიშვნელობის დამაჯერებელი ახსნა არ ...

ამირინდო
(სპარსული)"ინდოეთის ამირი". ...

ანა
(ძველი ებრაული) "სასურველი", "სანდომიანი", "საამო". ღვთისმშობელ მარიამის დედის სახელია. ამასთანავე ...

ანანა
(ძველი ებრაული) "გულკეთილი", "გულმოწყალე". ისტორიულ დოკუმენტებში გვხვდება ვაჟის სახელადაც (XVI-XVII ...

ანანია
(ბერძნული)"მადლი უფლისა","შემწეობა უფლისა". ქართულში საკუთარ სახელად გვხვდება XVს-დან.აქედანაა გვარები:ანანიაშვილი,ანანიძე. ...

ანასტასია
(ბერძნული) " მკვდრეთით აღმდგარი ", " სიცოცხლეს დაბრუნებული ". იგივე ...

ანგელინა
ამ სახელის ფუძე ბერძნულია: ანგელ, ანგელოს თავდაპირველად ნიშნავდა "ამბის მომტანს", ...

ანდრი
ანდრია,ანდრო(ბერძნული)"მამაცი","ვაჟკაცი","მხნე" (იხ.აგრეთვე ალექსანდრე,ანდრონიკე).ანდრე(ანდრეა, ანდრია)ერქვა რამდენიმე მოწამეს.ამ სახელიდან ნაწარმოებია გვარები:ანდრიაძე,ანდრიაშვილი.ანდრია ქართულში ...

ანდრონიკე
(ბერძნული)შედგება ორი ნაწილისაგან:ანდრო-"მამაცი" და ნიკე-"გამარჯვება".ამრიგად,ერთად ნიშნავს"მამაცის გამარჯვებას"ან"მამაცზე გამარჯვებულს","ვაჟკაცთა მძლეველს".ეს სახელი ...

ანდუყაფარ
(სპარსული)"შემწყნარებლის(ე.ი.უფლის)მონა". ...

ანეტა
მიღებული ჩანს ანა-ს ფრანგული კნინობითი ფორმისაგან (ანეტ). ...

ანზორ
(ქართული)"აზნაური","თავისუფალი".ქართული სიტყვა პირველად საკუთარ სახელად უქცევიათ და თავისებურად გადაუკეთებიათ ჩრდილო ...

ანთიმოზ
(ბერძნული)"ყვავილოვანი","აყვავებული".ცნობილია რუმინეთის საეკლესიო და პოლიტიკური მოღვაწე, წარმოშობით ქართველი,განმანათლებელი,მწერალი და მხატვარი ...

ანისია, ანუსია
(ბერძნული) "დამთავრება", "დასრულება". ...

ანტონ
(ბერძნული)ზუსტად არ ითარგმნება,თარგმნიან როგორც" მეომარს ","ომში ჩაბმულს",წინამძღოლს",მეთაურს".ეს სახელი საქართველოში ქრისტიანობის ...

აპოლონ
(ბერძნული)ბერძნულ მითოლოგიაში მზის(აგრეთვე სიბრძნის და ხელოვნების)ღმერთის სახელია.წარმომავლობა უცნობია. ...

არდაშელ
(ირანული)ძველი ფორმაა არდაშირ,რომელიც ნიშნავდა" სამართლიანად მმართველს,მეფეს"და სპარსეთის მეფეთა ზედწოდებას წარმოადგენდა.ამ ...

არეთა
(არაბული) "ორბი", "არწივი", სხვაგვარი ახსნით: "მიწის მუშა", "მხვნელი" (შეად. გიორგი). ...

არეთა
(ბერძნული)"ორბი","არწივი".დიდმოწამის სახელია. ...

არველოდი
(ქართული)შდრ.ველოდი. ...

არზაყან
(თურქული)"ბედნიერი მმართველი". ...

არიადნა
(ბერძნული) "ძლიერ მოსაწონი". ანტიკურ მითოლოგიაში ეს სახელი ჰქვია მეფე მინოსის ...

არისტო
(ბერძნული)"ყველაზე უკეთესი". ...

არკადი
(ბერძნული)"არკადიელი".არკადია ერქვა ძველი საბერძნეთის ცენტრალურ ოლქს,რომელიც განთქმული იყო მეცხოველეობით.ამის გამო ...

არმაზ
სახელია ძველი ქართული ღვთაებისა,რომლის კერპი, აღმართული ქართველი მეფის მიერ,იდგა მცხეთის ...

არსენ
(ბერძნული)"მამაცი","ვაჟკაცი".ამ სახელით ძველთაგანვე ცნობილია არაერთი ქართველი მოღვაწე,განსაკთრებით_ სასულიერო პირთა შორის:კათალიკოსი ...

არტემ
(ბერძნული)"ჯანმრთელი","უვნებელი","ქორფა" (ეტიმოლოგია საეჭვოა).აქედანაა გვარები:არტემიძე, არტემაშვილი. ...

არქიპო
არქიფო(ბერძნული)"უფროსი მხედარი". ...

არჩილ
(ირანული)"სწორი","წრფელი","მართალი","ნათელი"," მადლმოსილი".ერთ-ერთი უძველესი და ძალზე გავრცელებული სახელია,რომელიც ამ ფორმით მხოლოდ ...

არჯევან
(ზენდური)"ღირსი","ღირსეული".საქართველოში პიროვნულ სახელად გვხვდებაXV ს-დან,XVI ს-დან კი გვხვდება აქედან ნაწარმოები ...

ასათ
(არაბული)"ლომი".აქედანაა გვარები:ასათაშვილი,ასათიანი. ...

ასალო
შესაძლოა ქართული საალერსო ფორმა იყოს ბერძნული სახელისა ასკალონ(იხ.) ...

ასან
(არაბული)ჰასან_"კარგი","მშვენიერი","სასიამოვნო","საყვარელი".აქედანაა გვარები:ასანაშვილი,ასანიშვილი, ასანიძე. ...

ასია
(არაბული) "მანუგეშებელი", "მკურნალი". ...

ასინეთ
ძველი ებრაული სახელია, მომდინარე კოპტურიდან. ზუსტი ეტიმოლოგია არ მოეპოვება. განმარტავენ ...

ასკალო
ასკალონ(ბერძნული)"დაუმუშავებელი","გაუფხვიერებელი". ...

ასლამაზ
(ქართული)XVI-XVII სს-ებში ფართოდ გავრცელებული,ამჟამად კი იშვიათად ხმარებული სახელია.აქედანაა გვარები:ასლამაზაშვილი,ასლამაზიშვილი,ასლამაზოვი. ...

ასლან
(თურქული)"ლომი",მოგვიანებით შეიძინა"გმირის","გოლიათის","დიდის" მნიშვნელობა.ამოსავალი ფორმაა არსლან, რომელიც გვხვდება ჯერ კიდევ"ტბეთის სულთა ...

ასმათი
(არაბული) "უმწიკვლო", "უმანკო", "პატიოსანი". არაბულში იხმარება ქალის დასახასიათებლად, საპატიო ეპითეტად. ...

ასტიონ
(ბერძნული)"ქალაქელი". ...

აფრასიონ
(სპარსული)"მრისხანე".აქედანაა გვარი აფრასიძე. ...

აფშინა
არაბულ-ირანულ სამყაროში გავრცელებული წოდებაა, ნიშნავს"ოჯახის უფროსს","სახლის პატრონს","მმართველს ".ქართულში შემოსულია ოსურიდან, ...

აღათი
(ბერძნული) "სიყვარული", "სიკეთე". ...

აშექალი
(ქართული). ...

ბაადურ
(თურქული)"გმირი","გოლიათი","მამაცი".წარმოშობით მონღოლური სიტყვაა.მისგან ნაწარმოები ვაჟის სახელის თურქული ფორმაა ბაჰადურ,რომელსაც ქართულში ...

ბააკა
შესაძლოა მიღებული იყოს არაბული ბაკასაგან,რაც"მუდმივს","მყარს"ნიშნავს და არაბულში ცნობილია პიროვნულ სახელად.ქართულში ...

ბაბა
სპარსული სიტყვაა,"მამას" ნიშნავს.ამ ზოგადი მნიშვნელობით შემოსულია ქართულ კილოებშიც:აჭარულში, იმერულში,გურულში,ასევე–მეგრულ-ლაზურში და ...

ბაბალე
(ბერძნული) "უცხოელი", "არაბერძენი". ბერძნულსა და ზოგ სხვა ენაში გვხვდება როგორც ...

ბაბილა
(სირიული)"აჯანყებული".შეტანილია საეკლესიო კალენდარში როგორც სახელი რამდენიმე მღვდელმოწამისა. პარალელურად გვხვდება ბაბილო.ამათგან ...

ბაბილინა
(ლათინური) "ბაბილოსი". ვაჟის სახელს ბაბილოს, რომელიც წარმოშობით სირიულია და "აჯანყებულს" ...

ბაბურა
(ქართული) ...

ბაგრატ
ქართველ მეფეთა საგვარეულო სახელია.ეს სახელი ერქვა რამდენიმე მეფესა და ერისმთავარს,მოყოლებული ...

ბადრი
(არაბული)"სავსე მთვარე",გადატანით-"სრულქმნილი".ეს სახელი ჰქვია ზღაპრული ამირანის ძმობილს.მისგანაა მიღებული გვარები:ბადრიძე,ბადრიშვილი,ბადრიაშვილი. ...

ბათუ
წარმომავლობა დაუდგენელია.შესაძლოა უკავშირდებოდეს სპარსულ ბათურ-ს ან მონღოლურ ბათო-ს,ზოგის აზრით ურარტული ...

ბათურ
ნახეთ ბაადურის განმარტება ...

ბაია
როგორც ჩანს, ქართული მინდვრის ყვავილის სახელია ქცეული ქალის სახელად (შეადარეთ: ...

ბაისო
(არაბული) "თეთრი". ...

ბაკურ
(ირანული)"ღვთის შვილი","ძე ღმრთისა".ეს სახელი ქართულში გავრცელებულია უძველესი ხანიდან,გვხვდება ჯერ კიდევ ...

ბარათა
(არაბული)"ახალმთვარიანობა",გადატანით:"სიწმინდე", ან:(სპარსული)"ნახატი".არაბულად ბარა-ს უწოდებდნენ ახალმთვარობის პერიოდს(მთვარის თვის დამდეგს),როცა მთვარე ჯერ ...

ბარამ
მიღებულია მრავალსაფეხურიანი გარდაქმნის გზით ავესტური ვერეთრაგნა-საგან.ეს არის სახელი გამარჯვების ღვთაებისა,რომელმაც ...

ბართლომე
(ძველი ებრაული)"თოლომეს შვილი",ან"მოხნული მიწის შვილი"(თოლომე სახელია,მნიშვნელობით უდრის"ხნულს", "კვალს").მის შემოკლებულ ფორმად ...

ბარძიმ
(ირანული)"მაღალი".აქედანაა გვარები ბარძიმაშვილი,ბარძიმიშვილი, ბარძიმაძე. ...

ბასილ
(ბერძნული)"მეფური","სამეფო".ამჟამად უფრო გავრცელებული ფორმა ამ სახელისა არის ვასილ.ბ და ვ ...

ბაქარ
(ქართული)ზოგი მკვლევარის აზრით,შესაძლოა ქართული ფორმა იყოს ბაკურ-ისა,რომელიც წარმოშობით ირანული სახელია ...

ბაღათერა
ნახეთ ბაადურ-ის განმარტება. ...

ბაჩანა
ქართული სახელია,"ტანმორჩილს" ნიშნავს(წარმოშობით უკავშირდება სპარსულ სიტყვას:ბაჩა-"ბავშვი").გვხვდება მისი სხვადასხვაგვარი სახეცვლილებაც:ბაჩა,ბაჩია,ბაჩუა, ბაჩო,ბაჩიტა,ბაჩილა,ბაჩალა,ბაჩულა,ბაჩუკი,ბაჩირა, ...

ბაჭუა
(ქართული)დაახლოებით უდრის"პატარას","ბიჭუნას" (შეადარეთ კურდღლის შვილის სახელი ბაჭია).კნინობითი ფორმებია:ბაჭუკი,ბაჭუჭი. ...

ბახვა
(ქართული)მეგრულად ნიშნავს"ჩაფსკვნილს","ბუთხუზას".ეს სახელი ჰქვია გიორგი წერეთლის ცნობილი რომანის" პირველი ნაბიჯის" ...

ბეატრისა
(ლათინური) "ბედნიერი". ...

ბებურ
(ქართული)აქედანაა გვარები:ბებურიშვილი,ბებურიძე,ბებურია.გეოგრაფიული სახელწოდება ბებურიანი (ლაგოდეხის რაიონი). ...

ბეგა
(თურქული)"ბატონები".აქედანაა გვარები:ბეგლარაშვილი, ბეგლარიშვილი.დაწვრილებით იხ.აქვე ბეგი,ბეგა. ...

ბეგი
ბეგა –თურქული ბეგი(გვიანდელი გამოთქმით ბეი),რაც"ბატონს" ნიშნავს,ქართულში საკუთარ სახელად არის ქცეული ...

ბედისა
(ქართული) ამავე სახელის კოლხური ვარიანტია ბედიშა. ...

ბეთქილ
(ქართული)სვანური სამონადირო ბალადის გმირის სახელია, რომლის ეტიმოლოგიაც დაუდგენელია. ...

ბელა
(ლათინური) "ლამაზი". ...

ბენედიქტე
(ლათინური)"კურთხეული","დალოცვილი"ეს სახელი ერქვა ერთ-ერთ სინა-რაითელ მამას,წმინდა მოწამეს (VI ს.)გვიანდელი პარალელური ...

ბენიამინ
(ძველი ებრაული)"შვილი მარჯვენისა"(ე.ი." საყვარელი შვილი").შემოკლებული ფორმებია:ბენია,ბენო.ბენია გვარიც არის სამეგრელოში.ამავე სახელისაგან ...

ბეჟან
მომდინარეობს ძველი ირანული სახელისაგან(ვეჟან-"ვეჯელი"ანუ"ირანელი").თავკიდური ბგერა სპარსულშივე არის შეცვლილი:ვეჟან_ბეჟან.ბეჟანი ფირდოუსის განთქმული ...

ბერა
(ქართული)ამავე სახელის ვარიანტებია:ბერი,ბერო,ბერუა, ბერუჩა,ბერიკა,ბერიტა.ამათგან ნაწარმოებია გვარები:ბერიძე,ბერაძე,ბეროძე,ბერაია,ბერიშვილი,ბეროშვილი,ბერუაშვილი,ბერუჩაშვილი,ბერიკაშვილი,ბერიტაშვილი და სხვანი.ამჯამად ეს სახელი ...

ბერდია
(თურქული)"ღვთის ბოძებული","უფლის ნაჩუქარი".ქართულ ცნობიერებაში უკავშირდება"სიბერის"აღმნიშვნელ ფუძეს.ხშირად გვხვდება მთიელ პერსონაჟთა სახელად(კერძოდ,ალექსანდრე ...

ბერუკა
(ქართული)აქედან გვარი–ბერუკაშვილი(ნ.ბერა). ...

ბერუჩა
(ქართული)აქედან გვარი–ბერუჩაშვილი(ნ.ბერა). ...

ბესარიონ
(ბერძნული)"ტყიანი ხეობა","ტყიანი ველი".მისი კნინობითი-საალერსო ფორმებია:ბესო,ბესიკო ...

ბესიკ
ბესარიონ-ის შემოკლებული,საალერსო ფორმაა,რომელიც დამოუკიდებელ სახელად იქცა.ამ სახელს ატარებდა XVIII ს.გამოჩენილი ...

ბექა
ძველი ქართული სახელია(დაწვრილებით იხ.ზემოთ–ბეგი,ბეგა).ამ სახელით საქართველოს ისტორიაში ცნობილია რამდენიმე გამოჩენილი ...

ბეშქენ
(ირანული)"ხელოვნება","ხელსაქმე".ესეც გავრცელებული სახელი იყო.ბეშქენ ოპიზარის გარდა,ამ სახელით ცნობილია რამდენიმე სხვა ...

ბიკენტი
(ლათინური)"მძლეველი","გამარჯვებული". ...

ბირთველ
(ქართული)"ბირთვისელი"(ბირთვისი ქართლშია,ძველად განთქმული ციხე იყო).ეს სახელი ქართულიდან სომხურშიც შესულა.გვხვდება გვარიც–ბირთველიშვილი. ...

ბიქტორ
(ლათინური)"ძლევამოსილი","გამარჯვებული".იგივეა ვიქტორ, რომელიც ახლა უფრო გავრცელებული ფორმაა(დაწვრილებით იხ.ზემოთ ბასილ-თან). ...

ბიძინა
(ქართული)"ბიძისა".საეკლესიო კალენდარულ სახელად მიჩნეულ იქნა თავდადებული ქართველი გმირის ბიძინა ჩოლოყაშვილის(XVII ...

ბიჭია
(ქართული)არაკალენდარული სახელია,თუმცა საკმაოდ გავრცელებული(აქედანაა გვარები:ბიჭაშვილი,ბიჭიაშვილი). მისი კნინობითი ფორმებია:ბიჭიკა,ბიჭიკო,ბიჭინა(აქედან გვარები:ბიჭიკაშვილი,ბიჭინაშვილი).ბიჭ-ისაგან ხმოვნის ...

ბიჭიკო
(ქართული) ...

ბიჭური
(ქართული) ...

ბონდო
დამაჯერებელი ეტიმოლოგია არ მოეპოვება. ...

ბორენა
მკვლევართა ვარაუდით, სკვითურ-ალანური სახელია და ნიშნავს "წაბლისფერთმიანს". ეს სახელი ერქვა ...

ბორის
(სლავური)სრული ფორმაა ბორისლავ,შედგება ორი სიტყვისაგან,რომელთა მნიშვნელობაა"ბრძოლა"და"დიდება ".მეორე მათგანი მონაწილეობს მრავალ ...

ბოჩი
ბოჩია(ქართული)შესაძლოა უკავშირდებოდეს ლაზურ ბოჩი-ს,რაც"მამალ ცხვარს","ვერძს"ნიშნავს(შეადარეთ ქართული ვაცი).მეორე მხრივ–ბოში(ბოვში-ბავშვი),მოფერებით ბოჩი, მეგრულში ...

ბოცო
ქართულ დიალექტებში საზოგადო სახელად გვხვდება რამდენიმე მნიშვნელობით,რომელთაგანაც განსაკუთრებით საყურადღებოა იმერული ...

ბროლა
(ქართული) აქედანაა გვარები: ბროლაშვილი, ბროლაძე (ისტორიული დოკუმენტებში დასტურდება XVII ს-დან). ...

ბუბა
(ქართული)სვანურად ნიშნავს"ბიძას",ე.ი.მნიშვნელობის მხრივ იგივეა,რაც ბიძინა. ...

ბუდუ
(ხურიტული)"მსახური"(ეტიმოლოგია საეჭვოა).მის გავრცელებას უთუოდ ხელი შეუწყო სიტყვის მნიშვნელობის რუსულად გააზრებამ:буду-"ვიქნები".ცხადია,ეს ...

ბუთულა
ბუთურა,ბუთხუზი-ფონეტიკური ვარიანტებია ქართულში გავრცელებული არაკალენდარული სახელებისა,რომლებიც სიმრგვალისა და სიმსუქნის გაგებას ...

გაბრიელ
ძველი ებრაული)“ჩემი ძალა ღმერთია“. მთავარანგელოზის სახელია,რომელიც ქართულში,მსგავსად მსოფლიოს მრავალი ენისა,ძველთაგანვე ...

გაიანე
(ბერძნული) "მიწიერი". საეკლესიო კალენდრის მიხედვით ნიშნავს "მწვანეს" (ეტიმოლოგიები საეჭვოა). წმინდა ...

გაიოზ
(ბერძნული)“მიწის შვილი“,“მიწიერი“.ქრისტეს ერთ-ერთი მოციქულისა და რამდენიმე მოწამის სახელია. ...

გალაქტიონ
(ბერძნული)“რძისა“,“რძიანი“.ქრისტეს ერთ-ერთი მოწამის სახელია.ამავე ბერძნული სიტყვიდანაა ნაწარმოები ასტრონომიული ტერმინი გალაქტიკა(“რძის ...

გალინა
(ბერძნული) "წყნარი", "მშვიდი", "აუღელვებელი". ...

გამიხარდი
(ქართული) ...

გარსევან
ეტიმოლოგია უცნობია,შესაძლოა მომდინარეობდეს სპარსული გარსევაზ-ისაგან,რაც“მცირე ძალის მქონეს“ ნიშნავს.ქართულ ისტორიულ დოკუმენტებში ...

გახა
(ქართული)“გლახა“,“მათხოვარი“.ასეთი უსიამოვნო მნიშვნელობის მქონე სიტყვების დარქმევა სახელებად აიხსნება ხალხში ძველად ...

გეგა
გეგე(ქართული)პირის სახელად გვხვდებაXVI ს-დან, გვარებში–XVII ს-დან.ეს გვარებია:გეგაშვილი,გეგებერია, გეგეშიძე,გეგეჭკორი. ...

გედევან
(ძველი ებრაული)“მჭრელი“.მისგან ნაწარმოებია გვარები:გედევანიშვილი,გედევანიძე.პარალელურად გვხვდება ფონეტიკური ვარიანტი გედეონ. ...

გედია
(ქართული) გვხვდება ვაჟის სახელადაც, რასაც მოწმობენ ისტორიული საბუთები (XVII ს.) ...

გედია
(ქართული)პირსახელად ცნობილიაXVIIს-დან.იმავე დროიდან გვხვდება გვარსახელიც–გედიაშვილი. ...

გელა
(ქართული)მიღებულია მგელა-საგან,ე.ი.ეკუთვნის ცხოველთა სახელებისაგან ნაწარმოებ პიროვნულ სახელებს. ძველად მათი რიცხვი ...

გენადი
(ბერძნული)“კეთილშობილი“.მისი შემოკლებული ფორმაა გენო,ამავე ძირს შეიცავენ სახელები გერმო-გენ,ევ-გენი. გაიხსენეთ აგრეთვე ...

გერა
(ქართული)იგივეა რაც გელა(გერი||ნგერი არის მგელ სიტყვის კოლხური ფორმა).მიიღება აგრეთვე გერასიმე-ს ...

გერასიმე
(ბერძნული)“პატივცემული“. ...

გერვასი
(ბერძნული)“ლახვროსანი“.სხვაგვარი ეტიმოლოგიით,ძველი გერმანული სახელია გაურკვეველი მნიშვნელობისა. ...

გერმანე
(ლათინური)“ღვიძლი ძმა“. ...

გერონტი
(ქართული). ...

გვადი
გვანჯი-სამეგრელოში გავრცელებული სახელებია,ცნობილი ლიტერატურულ გმირთა მიხედვითაც(გვადი ბიგვა ლეო ქიაჩელის რომანის ...

გვანცა
(ქართული) სვანურად გვანც - "ჭინჭრაქა", გადატანით ნიშნავს "ცელქს ", "მოუსვენარს". ...

გვარამ
იხ. ბარამ ...

გვრიტია
(ქართული) ...

გია
გიგა,გიგი(გიგია,გიგუცა),გიგო,გიგილო,გიგლა,გიგოლი–ქართული სახელებია,მიჩნეული გიორგი-ს ან გრიგოლ-ის შემოკლებულ ფორმებად,თუმცა წარმოშობით ზოგი მათგანი ...

გივი
(სპარსული)მნიშვნელობა გაურკვეველია.აქედანაა გვარი გივიშვილი.გივი-ს მოფერებითი ფორმაა გიუნა,საიდანაც წარმომდგარია გვარი გიუნაშვილი. გიო(ბერძნული)მიღებულია ...

გიორგი
(ბერძნული)“მხვნელ-მთესველი“,“მიწათმოქმედი“.მთელ მსოფლიოში გავრცელებული სახელია.ქართულში ამ სახელის ფართოდ გავრცელებას მოწმობს გვარები:გიორგაძე,გიორგიძე,გორგაძე,გორგიძე,გოგაძე,გოგიძე,გოგია,გოგიავა. ...

გიტო
(ქართული) ...

გიული
სპარსული სახელია, შემოსულია თურქულის გზით: "ვარდი". ...

გლახა
(გლახუნა)ქართული,იხ.გახა ...

გობრონ
ეტიმოლოგია უცნობია.ეს სახელი ერქვა ქართველთა მიერ წმინდანად აღიარებულ ერთ-ერთ პირს,რომელიც ...

გოგი
გოგია,გოგიტა,გოგლა-გიორგი-ს კნინობითი ფორმებია.ამავე სახელის შემოკლებაა ქართულში დამოუკიდებელ სახელად ქცეული გიო. ...

გოგოთურ
მთაში გავრცელებული სახელია,რომლის მნიშვნელობაც დაუდგენელია.ეს სახელი ჰქვია ვაჟა-ფშაველას ერთ-ერთი პოემის“გოგოთურ ...

გოგოლა
(ქართული) მნიშვნელობა დაუდგენელია. საეჭვოა, რომ გოგონა-ს ფონეტიკურ ვარიანტს წარმოადგენდეს, რადგან ...

გოგუცა
(ქართული) ...

გოდერძი
(ირანული)“ძლიერი ხარი“.აქედანაა გვარები:გოდერძიშვილი,გოდერიძე,გორდეზიანი(გოდერძიანი). ...

გოლა
ქართული)აქედან ნაწარმოებია გვარი გოლიაძე. ...

გონერი
(ქართული)“გონიერი“. ...

გორდა
(ქართული)აქედან ნაწარმოებია გვარი გორდაძე. ...

გოჩა
(ქართული)ქართული ენის ზოგი დიალექტის მიხედვით გოჩა ნიშნავს“ბერიკაცს“(მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ გერონტი,ფირან),ზოგი ...

გრიგოლ
(ბერძნული)“მღვიძარე“,“ფხიზელი“.ეს სახელი ერქვა მსოფლიოში ცნობილ ბერძენ მწერალსა და საეკლესიო მოღვაწეს ...

გუბაზ
(ირანული)ეტიმოლოგია უცნობია.ეს სახელი გვხვდებოდა საქართველოში ჯერ კიდევ თხუთმეტი საუკუნის წინათ. ...

გუგა
გუგუ,გუგუა(ქართული)ერთი და იმავე სახელის ვარიანტებია.მათგან წარმოქმნილია გვარები:გუგავა, გუგეშვილი,გუგოშვილი,გუგუშვილი,გუგუბერიძე.ამათგან გუგავა ძველ ...

გუგული
(ქართული)გვხვდება როგორც ვაჟის,ისე ქალის სახელად(ვაჟის სახელად იშვიათად). ...

გუგული, გუგულა
(ქართული) ...

გუგუნა
გუგუტა–ზემოხსენებული გუგა||გუგუ-ს საალერსო ფორმებია,რომლებიც დიდი ხანია დამოუკიდებელ სახელებად არის ქცეული:გუგუნა ...

გულაბერ
(ქართული)“ვარდის შვილი“.აქედანაა გვარი გულაბერიძე. ...

გულბაათ
(სპარსული)“ვარდის ქარი“,ე.ი.ქარი,რომელსაც ვარდის სურნელება მოაქვს.აქედანაა გვარი გულბათაშვილი (გვხვდება XVII ს-დან). ...

გულდა
სპარსული) სრული ფორმაა გულანდამ||გულანდარ ("ვარდისტანა", "ვარდსხეულა"). იხ. ვაჟის სახელი გულდამ, ...

გულდამ
გულდა–მომდინარეობს სპარსულიდან:გულანდამ–“ვარდისტანა“,“ვარდსხეულა“.გვხვდება ქალის სახელადაც(XVI ს-დან).აქედანაა გვარი გულდამაშვილი. ...

გულვარდი
ქართული სახელია, სადაც შერწყმულია სპარსული სიტყვა გულ და მისი ქართული ...

გულთამზე
(ქართული) ...

გულია
(ქართული) ისტორიულ საბუთებში (XVI-XVII სს.) გვხვდება ვაჟის სახელადაც, აქედანაა გვარი ...

გულიზარ, გულიზა
(სპარსული) "ვარდნარი", "ყვავილნარი". ...

გულიკო
(ქართული) ნაწარმოებია გულ სიტყვისაგან საალერსო იკო სუფიქსის დართვით, გვხვდება კაცის ...

გულისა
(ქართული) აქედანაა გვარი გულისაშვილი. ამავე სახელის კოლხური ვარიანტია გულიშა. ...

გულისვარდი
(ქართული) ...

გულნაზ
(სპარსული) "კოხტა ყვავილი". ...

გულნარა
(სპარსული) "ბროწეულის ყვავილი". ...

გულო
(ქართული) გვხვდება კაცის სახელადაც. ...

გულსუნდა
(ქართული) ...

გულქან
(სპარსული) "მოწყვეტილი ვარდი". მოფერებითი ფორმაა გუქა. ...

გულჩინა
(სპარსული) "მოკრეფილი ვარდი". ...

გულჩორა
(სპარსული) "ვარდის სახის მქონ ", "პირვარდა". ...

გურამ
განმარტებისათვის იხ.სახელი ბარამ. ...

გურანდა
გურანდუხტის შემოკლებული ფორმაა. ...

გურანდუხტ
(სპარსული) "გურამის (გვარამის) ასული". საქართველოს სამეფო კარზე ძველთაგანვე ძალიან გავრცელებული ...

გურგენ
(ირანული)“მგლისა“(შდრ.მგელა,გელა,გერა და სხვ.)ისტორიულ დოკუმენტებში ეს სახელი გვხვდება XV ს-დან (1408 ...

გუცა
გიგუცა-ს ანუ გიგა-ს ვარიანტული ფორმაა. ...

დადა
(დადია)წმ.მოწამის სახელია,რომლის ეტიმოლოგია დაუდგენელია.აქედან ჩანს წარმოქმნილი გვარი დადიანი.ამ გვარის პირველი ...

დადაშ
(ქართული)გავრცელებულია სვანეთში,ნიშნავს:"დედისა".ფონეტიკური შედგენილობით ემთხვევა აზერბაიჯანულ სახელს,რომელიც სულ სხვა მნიშვნელობას ატარებს("ძმა ...

დავარ
(სპარსული) "სამართლის მქნელი", "მსაჯული" (წარმოადგენს მეფეთა ეპითეტს და მიღებული აქვს ...

დავით
(ძველი ებრაული)მთელ მსოფლიოში ძალზე გავრცელებული ბიბლიური სახელია,რომელიც სხვადასხვაგვარად განიმარტება:"საყვარელი","სასურველი","წინამძღოლი","მეგობარი"...დავით ერქვა ...

დალი
(ქართული) ნადირობის ქალღმერთის სახელი. ...

დამიანე
(ბერძნული)"მშვიდი","წყნარი","მორჩილი".ამ სახელით ცნობილია რამდენიმე მოწამე,მათ შორის საკვირველმოქმედი მკურნალი.ამავე სახელს ატარებდა ...

დანიელ
(ძველი ებრაული)"მსაჯული ჩემი–ღმერთი".ერთ-ერთი ბიბლიური წინასწარმეტყველის სახელია,ერქვა აგრეთვე რამდენიმე წამებულსა და ...

დარეჯან
წარმოადგენს მეორე ნაწილს სახელისა ნესტან-დარეჯან ("სწორუპოვარი"). მისი მოფერებითი ფორმებია დარია, ...

დარისპან
(სპარსული)"კარი ისპაანისა".აქედანაა გვარი დარისპანაშვილი,სოფლის სახელი დარისპარაული(დარისპან-ა-ულ-ი). ...

დაფინე
(ლათინური) "დაფნა". ხალხში გავრცელებული ფორმაა დოფინა. მნიშვნელობის მხრივ იგივეა, რაც ...

დაჩი
ერქვა ვახტანგ გორგასლის ვაჟს პირველი ცოლისაგან.ასე რომ,ეს სახელი საქართველოში უძველესი ...

დედიკა
(ქართული) მისივე ვარიანტული ფორმებია: დედუკა, დედუნა. ...

დედისიმედი
(ქართული) საეკლესიო კალენდრით მას შეეფარდება ელპიდა ("იმედი"). დედისიმედი ერქვა საქართველოს ...

დევი
წარმოშობით სპარსული სიტყვაა,ქართულში ფიზიკურად ძლიერი,მაგრამ უჭკუო ზღაპრული არსების სახელია.ამავე დროს ...

დემეტრე
(ბერძნული)"მიწა–დედა",სხვაგვარი განმარტების მიხედვით "დემეტრასი".ანტიკური მითოლოგიის მიხედვით დემეტრა მიწათმოქმედების და ნაყოფიერების ...

დემნა
ძველი ქართული სახელია, წარმოშობით ესეც დემეტრე-ს კნინობითი ფორმა უნდა იყოს. ...

დენის
(თურქული)"ზღვა".გვხვდება მისგან ნაწარმოები ქალის სახელიც–დენიზა. ...

დენოლა
(ქართული) სვანურად ნიშნავს "გოგონას". ...

დესპინე
(ბერძული) "ქალბატონი". მოფერებითი ფორმაა დესი. ეს სახელი ჰქვია ეგნატე ნინოშვილის ...

დიანა
(ლათინური) მთვარის, ტყის, ნადირობის ქალღმერთის სახელია. ბერძნულში მისი შესაფარდია არტემიდა. ...

დიანოზ
(ბერძნული)"დიანოსი"(დიანა ნადირობის ქალღმერთის სახელია ანტიკურ მითოლოგიაში). ...

დიდიმ
(ბერძნული)"მარჩბივი"ანუ"ტყუპთაგანი","ტყუპის ცალი"(მნიშველობის მხრივ შეადარეთ სახელ თომას). ...

დიელო
(ქართული). ...

დილავარდისა
(ქართული). ...

დიმიტრი
იხ.დემეტრე ...

დინა
ბიბლიური სახელია (სვანურად "ქალიშვილს", "გოგონას" ნიშნავს). ...

დინარა
წარმოადგენს ქართული თამარ-ის სახეცვლილ ფორმას რუსულში (ცნობილია რუსული "თქმულება დინარაზე", ...

დიომიდე
(ბერძნული)"ზევსის ნაფიქრი",ან"ზევსის ნებით უფლებამოსილი"(ძველი ბერძნების უზენაესი ღმერთის სახელი ძეუს ნათესაობით ...

დიონისე
(ბერძნული)"დიონისესი"(დიონისე,იგივე ბახუსი,ითვლებოდა ღვინისა და მხიარულების ღმერთად). ...

დოდო
(ქართული) მოფერებით: დოდონა, დოდიკა, დოდიკო. წარმოადგენს გოგო-ს სახეცვლილ ფორმას, როგორც ...

დომენტი
(ლათინური)"დამწყნარებელი","მომთვინიერებელი","დამმორჩილებელი". ...

დომინიკა, დომნიკა
(ლათინური) "უფლისა" (უფლის, ბატონის საკუთრება), ანდა: "კვირისა" (კვირას დაბადებული). ...

დომნა
(ლათინური) "ქალბატონი", "დიასახლისი" (მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ მატრონა). დომუს ლათინურად ნიშნავს ...

დოროთე
(ბერძნული)"ღვთის მონიჭებული","ღვთის ნაჩუქარი".ამავე მნიშვნელობისაა თეოდორე(თევდორე,თედორე),სადაც სახელის შემადგენელი სიტყვები იგივეა,ოღონდ შებრუნებული ...

დუდანა
(ქართული). ...

დუდუხანა, დუხუნა
(ქართული) "ჩასუქებული". ...

დურმიშხან
(თურქული)"მდგომი","დამდგარი"(იგულისხმება:"კაცად დამდგარი","დავაჟკაცებული"). ...

დუტუ
დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული სახელია,ითვლება დიმიტრი-ს შემოკლების გზით მიღებულად,მაგრამ შესაძლოა წარმოშობით ...

ეგნატე
(ლათინური)"არმცოდნე"(ვისაც ამბავი არ აუწყეს,არ შეატყობინეს).ეს სახელი ერქვა რამდენიმე გამოჩენილ საეკლესიო ...

ედიშერ
(სპარსული)"ლომის დღესასწაული".აქედანაა გვარი ედიშერაშვილი.ეს სახელიცა და გვარიც დასტურდება ქართულ ისტორიულ ...

ედუარდ
(გერმანული)"საკუთრებაზე მზრუნველი". ...

ევა
(ძველი ებრაული) "ცოცხალი". ბიბლიის მიხედვით, ეს სახელი ერქვა ქვეყნად პირველ ...

ევგენი
(ბერძნული)"კეთილშობილი".მისი შემოკლებული ფორმაა გენო(რუსულსა და ზოგ სხვა ენაში–ჟენია გვხვდება ქალის ...

ევგრაფი
(ბერძნული)"კარგად ნახატი". ...

ევდემონ
(ბერძნული)"ღმერთთაგან დაცული","ბედნიერი". ...

ევდოკია
(ბერძნული) "წყალობა", "სათნოყოფნა". ხალხში გავრცელებული ფორმებია ედუკია, ედუკი, შემოკლებული – ...

ევდოკიმე
(ბერძნული)"გამოჩენილი","სახელოვანი". ...

ევსევი
(ბერძნული)"კეთილმსახური","ღვთისმოსავი"(გვხვდება აქედან წარმოქმნილი ქალის სახელიც–ევსევია). ...

ევსიხი
(ბერძნული)"კეთილი სული","მშვიდი","წყნარი". ...

ევტიხი
(ბერძნული)"ბედნიერი" ...

ეთერი
(ძველი ებრაული) "ვარსკვლავი", ან (ბერძნული) "ჰაერი", "ეთერი". აქედანაა გვარი ეთერია. ...

ეკატერინე
(ბერძნული) "წმინდა", "უმწიკვლო". შემოკლებული ფორმაა ეკა. ...

ელგუჯა
(თურქული)"ხალხის ძალა".ელგუჯა ჰქვია ალექსანდრე ყაზბეგის ამავე სახელწოდების რომანის მთავარ გმირს,რამაც ...

ელდარ
(ძველი ებრაული)"ღვთის ნაჩუქარი",ან:(ირანული)"თავადი",ბატონი","მმართველი".ერთ-ერთი ძველი ალანური სამხედრო და წოდებრივი ტერმინია. ...

ელდინო
ეტიმოლოგია უცნობია. ...

ელენე
ერთ-ერთი იმ სახელთაგანია, რომლებიც მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული სხვადასხვა ფორმით (ელა, ...

ელეონორა
ახალი ნასესხებია ევროპული ენებიდან, სადაც იგი შესაძლოა მომდინარეობდეს ძველი ბერძნულიდან ...

ელეფთერ
(ბერძნული)"თავისუფალი". ...

ელზა
ახალი ნასესხებია ევროპული ენებიდან, სადაც იგი ელისაბედ-ის კნინობით ფორმას წარმოადგენს. ...

ელია
(ძველი ებრაული)"ღმერთი ჩემი–იეღოვა"(ან:"ღმერთი ჩემი სიმაგრე"),ერთ-ერთი ბიბლიური წინასწარმეტყველის სახელია,რომელიც არაერთგზის იხსენიება ...

ელიაზარ
(ძველი ებრაული)"ღვთის წყალობა","ღვთის შემწეობა" (სიტყვა-სიტყვით:"ღმერთია შემწე").ამ ფორმით ქართულში ნაკლებად გვხვდება,მაგრამ ...

ელიზბარ
ეტიმოლოგია არაა დადგენილი,ცნობილია 1659 წ. ქართველთა აჯანყების ერთ-ერთი მეთაური ელიზბარ ...

ელიკო
ელენე-ს კნინობითი ფორმაა, რომელიც მხოლოდ ქართულში გვხვდება და ცალკე სახელად ...

ელიოზ
ბერძნული ფორმაა ძველი ებრაული სახელისა ელია.ეს სახელი ერქვა მცხეთელ ებრაელს,რომელმაც ...

ელისაბედ
(ძველი ებრაული) "ღვთის მოფიცარი" (სიტყვა-სიტყვით: "ღმერთს ვფიცავ", "ღმერთის ფიცი ჩემი"). ...

ელისე
(ძველი ებრაული)"ღმერთი-ხსნა","ვისი მხსნელიც ღმერთია ".ბიბლიური წინასწარმეტყველის სახელია.აქედანაა გვარები:ელისაშვილი,ელიშაყაშვილი,ელიშაყოვი,ელიშაკოვი ...

ელისო
ქართული სახელია, შესაძლოა მიღებული იყოს ელისაბედ-ის შემოკლების გზით. ელისო ჰქვია ...

ელო
ელენე-ს შემოკლებული ფორმაა. ...

ელპიდე
(ბერძნული) "სასოება", "იმედი" (შეადარეთ ქართული იმედა, დედისიმედი, რუსული ნადეჟდა). ხალხში ...

ემანუელ
ემანუილ(ძველი ებრაელი)"ჩვენთან არს ღმერთი".ფონეტიკური ვარიანტია მანაველ||მანაველა,საიდანაც წარმოქმნილია ქართული გვარები:მანველაშვილი,მანველიშვილი,მანელიშვილი მანველიძე,მანელიძე. ...

ემელიანე
ემელიან(ბერძნული)"ალერსიანი".შეიძლება ეს სახელი დაუკავშირდეს ლათინურსაც და მაშინ ის იქნება ემილ-ის ...

ემზარ
(ირანული)"თანამაცხოვრებელი"(ეტიმოლოგია საეჭვოა) ...

ენრიკო
(ძველი გერმანული)მოფერებითი ფორმაა სახელისა ჰენრიხ||ჰენრი,რომლის მნიშვნელობაც გაურკვეველია. ...

ენუქი
(ძველი ებრაული)"ზრდილი"(ნაწარმოებია ზმნური ფუძიდან ჰანაკ"აღზრდა","სწავლება").აქედანაა წარმოქმნილი გვარები:ენუქიძე,ენუქიშვილი,ენუქაშვილი. ...

ენძელა
(ქართული). ...

ეპიფანე
(ბერძნული)"გამოჩენილი",სახელგანთქმული".იშვიათად ქართულში გვხვდება აგრეთვე მისის ფონეტიკური ვარიანტი ეტვფანე||ეტიფანე.შესაძლოა აქედან იყოს ...

ეპრაქსია
(ბერძნული) "კეთილდღეობა", "კეთილმოქმედება". ხალხური ფორმებია: ეპრაქსია, ეპრასია, ეპრასი (შეადარეთ სიტყვა ...

ერასტი
(ბერძნული)"საყვარელი","მოსაწონი"," მშვენიერი".ქრისტეს ერთ-ერთი მოციქულის სახელია.ქართულში გვხვდებაXVII ს-დან. ...

ერეკლე
წარმოქმნილია ბერძენთა საყვარელი მითოლოგიური გმირის ჰერკულესის ანუ ჰერაკლეს სახელისაგან.თვით ჰერაკლე ...

ერემია
(ძველი ებრაული)"მაღალი"(სიტყვა-სიტყვით:"ღმერთი აღამაღლებს").ძველი ფორმაა იერემია,შემოკლებული–ერემო.აქედანაა გვარები ერემაძე,ერემაშვილი,ერემეიშვილი. ...

ერმალოზ
(ბერძნული)"ჰერმესის ხალხი".დღეს ეს სახელი უფრო გავრცელებულია ბოლო თანხმოვნის გარეშე:ერმალო ...

ერმი
(ბერძნული)ჰერმესი,იგივე მერკური,ანტიკურ მითოლოგიაში –მეცხოველეობისა და ვაჭრობის ღმერთი,მწყემსთა და მოგზაურთა მფარველი,ღმერთების ...

ერმილე
(ბერძნული)"ჰერმესის ტყისა". ...

ეროსი
(ბერძნული)"გულისთქმა","ხორციელი ლტოლვა","სიყვარული". ...

ესაია
(ძველი ებრაული)"ხსნა უფლისაგან","ღვთისაგან მოვლენილი დახმარება".აქედანაა გვარი ესაიაშვილი.მერმინდელი ფორმაა ისაია. ...

ესმა
შესაძლოა მოდიოდეს არაბულიდან და ნიშნავდეს "ამაღლებულს" (ზ. სიხარულიძის ეტიმოლოგიით). ...

ესრომ
ეტიმოლოგია უცნობია. ...

ესტატე
(ბერძნული)"კარგად(მტკიცედ)მდგომი","მედგარი".ამ სახელის უფრო ძველი ფორმაა ევსტათი(ეს სახელი ერქვა VI ს.ერთ-ერთ ...

ეფემია
(ბერძნული) "ღვთისმოსავი", "ღვთისმოყვარე". მის კნინობით ფორმად ითვლება ქართულში: ფეფო, ფეფიკო, ...

ეფრემ
დამაჯერებელი ახსნა არ მოეპოვება,საეკლესიო კალენდრის მიხედვით ახსნილია როგორც"ნაყოფიერი"(მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ ...

ეფროსინე
(ბერძნული) "სიხარული", "მხიარულება". შემოკლებული ფორმაა ეფრო. ...

ექვთიმე
(ბერძნული)"კეთილის მზრახველი","გულკეთილი"," უზაკველი(უბოროტო)". ...

ეშხა
(ქართული) ვარიანტული ფორმებია: ეშხანა, ეშხია. თვით სიტყვა ეშხი არაბულია. ...

ვალენტინა
(ლათინური) "ძლიერი", "ჯანმრთელი" (ნაწარმოებია ვალენტის კაცის სახელისაგან. დაწვრილებით იხ. ვალერი). ...

ვალერი
(ლათინური)"ღონიერი","ჯანმრთელი".ქართულში გვხვდება მხოლოდ კაცის სახელად(შემოსულია რუსულის გზით),ლათინურში კი არსებობს მისგან ...

ვალერიან
ვალერიანე(ლათინური)"ვალერისა","ვალერის შვილი".ქართულში მისი მოფერებითი ფორმაა ვალიკო. ...

ვალიდა
ახალი ნასესხებია ევროპული ენებიდან. ...

ვამეყ
ვამეხ(არაბული)"მოყვარული". ...

ვანდა
(სლავური). ...

ვანო
ქართული შემოკლებული ფორმაა ივანე-სი(იხ.)ოფიციალურ ფორმად იგი არ მიიჩნევა,თუმცა ამის ტენდენცია ...

ვაჟა
(ქართული)"ვაჟი","ვაჟკაცი".ვაჟა-ფშაველა ფსევდონიმია დიდი ქართველი პოეტის ლუკა რაზიკაშვილისა,რომლის პატივისცემითაც ვაჟა საქართველოში ...

ვარაზ
(ირანული)"ტახი".დღეს შედარებით იშვიათად გვხვდება," ქართლის ცხოვრებაში"კი ამ სახელით არა ერთი ...

ვარდან
(ირანული)"გმირი".ქართულში შესაძლოა შემოსული იყოს სომხურიდან, სადაც იგი უფრო გავრცელებულია.ეს სახელი ...

ვარდენ
ეტიმოლოგია უცნობია.შესაძლოა ზემოხსენებული ვარდან-ის ფონეტიკურ ვარიანტს წარმოადგენდეს. ...

ვარდო
(ქართული), კნინობითი ფორმებია: ვარდუა, ვარდიკო. ვარდიკო გვხვდება ვაჟის სახელადაც: ვარდო ...

ვარვარა
იხ. ბაბალე ...

ვარლამ
(ქალდეური)"ხალხის შვილი".აქედანაა გვარი ვარლამიშვილი.მისი მოფერებითი ფორმაა ვალიკო(შეადარეთ ვალერიან). ...

ვარსკვლავისა
(ქართული) მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ ბერძნული ასტერი, სომხური ასტღიკ. ...

ვასასი
ეტიმოლოგია უცნობია. ...

ვასილ
(ბერძნული)"სამეფო","მეფისა"(დაწვრილებით იხ.ბასილ). ქართულში ხშირად გვხვდება შემოკლებული ფორმით:ვასო. ვასილ-ისაგან ნაწარმოებია სახელი–ვასილისა. ...

ვაჩე
ძველად საქართველოში ფართოდ გავრცელებული სახელი იყო."ქართლის ცხოვრების"მიხედვით,ვაჩე ერქვა ქათლის მეოცე ...

ვახტანგ
ქართულში ძველთაგან ცნობილი და ამჟამადაც გავრცელებული სახელია.ეს სახელი ერქვა საქართველოს ...

ვახუშტი
(ირანულ)"საუკეთესო","სამოთხე".ამ სახელით ცნობილ ქართველ მოღვაწეთა შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია გამოჩენილი მეცნიერი–გეოგრაფი ...

ველოდი
(ქართული)იშვიათი სახელია,გამოხატავს ბავშვის გაჩენის მოლოდინს.მისი ანტონიმური სახელია არველოდი(იხ.). შეადარეთ ძველი ...

ვენერა
(ლათინური) ანტიკურ მითოლოგიაში სიყვარულისა და სილამაზის ქალღმერთის სახელია. იგივე სახელი ...

ვენორ
ვიანორ(ბერძნული)"ძლიერი მამაკაცი". ...

ვერა
(რუსული) "რწმენა". ბერძნული სახელის პისტი-ს თარგმანია. ქართულში გავრცელებული მოფერებითი ფორმაა ...

ვეფხია
(ქართული)მნიშვნელობით მას ედრება უცხოური სახელები: პარდი,ტიგრია,ყაფლან.ვეფხიას ვარიანტებია:ვეფხია,ვეფხო, ეფხო,ეფხია,მისგან ნაწარმოები გვარებია:ვეფხვაძე,ვეფხვიაშვილი,ვეფხიაშვილი,ვეფხიშვილი,ეფხოშვილი. ...

ვინარი
ქართული) ახალი ნაწარმოები სახელია. შედგება ორი სიტყვისაგან: ვინ არი. ...

ვინელი
(ქართული) ესეც ორსიტყვიანი კომპოზიტია. ...

ვიოლა, ვიოლეტა
(ფრანგული) "ია". ახალი შემოსული სახელია, მის გავრცელებას განსაკუთრებით შეუწყო ხელი ...

ვიტალი
(ლათინური)"სასიცოცხლო".შეადარეთ ვიტამინი-"სიცოცხლისათვის აუცილებელი ნივთიერება". ...

ვიქტორ
(ლათინური)"გამარჯვებული","ძლევამოსილი" (იხ.ბიქტორ).უცხო ენებში ამავე ფუძესთან დაკავშირებული არაერთი სხვა სახელიც გვხვდება:ვიქტორიკ,ვიქტორინ,ვიქტორინა,ვიქტორია.რომაულ ...

ვლადიმერ
ძველი სლავური სახელია,ნიშნავს"ქვეყნის მფლობელს".მასთან ფორმით ახლოს დგას აგრეთვე გოთური ვოლდემარ, ...

ვლასი
(ბერძნული)"უხეში","მოუხერხებელი".მისი მოფერებითი ფორმაა ლასიკო. ...

ზაალ
(სპარსული)"მოხუცი".ეს სახელი ჰქვია ფირდოუსის"შაჰ-ნამეს"ერთ-ერთ გმირს,როსტომის მამას,რომელიც მთლად თეთრი თმითა და ...

ზაზა
მიღებულია"შაჰ-ნამეს"გმირის ზაალ-ზარ-ის სახელისაგან (იხ.აქვე ზაალ).ზაზა ერქვა რამდენიმე ისტორიულ პიროვნებას,რომელთა შორისაც ...

ზაირა
თურქული სახელია, მომდინარეობს არაბული ზეჰრა-საგან, "ყვავილს" ნიშნავს. ...

ზანდა
ეტიმოლოგია უცნობია. ...

ზაურ
(ირანული)"ძალა".აქედანაა გვარები:ზაურაშვილი,ზავრაშვილი,ზავარაშვილი(სამივე ვარიანტი დასტურდებაXVIIს-დან). ...

ზაქარია
(ძველი ებრაული)"ღვთის მიერ დაუვიწყარი"(სიტყვასიტყვით:"ღმერთს ახსოვს").ბიბლიური წინასწარმეტყველის სახელია,რომელიც გვხვდება სახარების უძველეს ...

ზებედე
(ძველი ებრაული)"მგელი"(მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ ქართული მგელა,გელა,გერა,ირანული ვახტანგ,გურგენ,ბერძნული ლვიკოს,გერმანულ ადოლფ და ...

ზევახ
ეს სახელი დღეს იშვიათად გვხვდება,გავრცელებული იყო ძველ ქართულში,სადაც ის,როგორც ჩანს,შემოსულა ...

ზეზვა
ქართული სახელია,გაურკვეველი მნიშვნელობისა,განსაკუთრებით გავრცელებულია მთაში,ცნობილი ისტორიული პირია თუშთა ბელადი ზეზვა ...

ზეინაბ
(არაბული) "მსუქანი". ეს სახელი ერქვა მუჰამედის ქალიშვილს, ამიტომ ძალზე გავრცელდა. ...

ზენონ
(ბერძნული)"ღვთისა".ნაწარმოებია ბერძენთა უზენაესი ღვთაების–ზევსის სახელისაგან, რომელსაც უკავშირდება აგრეთვე არაერთი სხვა ...

ზვიად
(ქართული)აქედანაა გვარები:ზვიადაძე,ზვიადაური.ერქვა მწერალ კონსტანტინე გამსახურდიას ვაჟს,დამოუკიდებელი საქართველოს პირველ პრეზიდენტს. ...

ზიზი
(ქართული) "ლამაზი" (ბავშვის ენაზე). მისი ვარიანტული ფორმებია: ზიზო, ზიზიკო, ზიზილა, ...

ზინა, ზინაიდა
(ბერძნული) ნაწარმოებია ძველ ბერძენთა უზენაესი ღვთაების, ზევსის სახელისაგან და ნიშნავს ...

ზინათი
(არაბული) "სამკაული". ...

ზოია
(ბერძნული) "სიცოცხლე". ...

ზოსიმე
(ბერძნული)"სიცოცხლისუნარიანი".ბერძნულად ზოოს ნიშნავს"ცოცხალს","ცხოველს".აქედანაა ნაწარმოები ზოილი ("ცხოველთა მოყვარული"),რომელიც ჩვენში ადამიანის სახელად ...

ზურაბ
ქართულში დამკვიდრებული ფორმაა სპარსული სახელისა (სურხაბ||სუხრაბ),რომელიც სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც"წითელი წყალი",მაგრამ ...

თადეოზ
(ასურული)"ბრძენი",საბას განმარტებით_"მაქებელი".პარალელური ფორმაა თათაოს.ქრისტეს ერთ-ერთი მოციქული სახარებაში იხსენიება ორი სახელით:"ზებედე,რომელსა ...

თათაშ
(ქართული)"თათასი".იხ.თადეოზ.შდრ.დადაშ,ტატაშ. ...

თათია, თათული
(ქართული). ...

თალიკო
ქართული სახელია, მიღებული თამარ-ის კნინობითი ფორმისაგან: თამრიკო_თალიკო. ...

თამაზ
(ძველი ირანული)"ძლიერი ცხენი"ან"ძლიერი ცხენოსანი". აქედანაა გვარი თამაზაშვილი,რომელიც დოკუმენტებში დასტურდებაXV ს-დან.გვხვდება ...

თამარ
ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული ქალის სახელია საქართველოში საუკუნეთა მანძილზე. ამ სახელით ...

თამთა
მიღებული ჩანს თაჰამთა-საგან, რომელიც გვხვდება როსტომის და ზოგი სხვა ირანელი ...

თამილა
(ძველი რუსული) "ტანჯული", "წამებული". ...

თამრიკო
ქართული სახელია, მიღებული თამარ-ის კნინობითი ფორმისაგან: თამრიკო_თალიკო. ...

თანდილა
(ქართული)ავთანდილ-ის შემოკლებული ფორმა ჩანს.საკუთარ სახელად გვხვდება მხოლოდ ქართველებში.აქედანაა გვარები:თანდილავა,თანდილაშვილი.როგორც სახელი ...

თარხან
(თურქულ-მონღოლური)მნიშვნელობა არ არის ნათელი:"მჭედელი"(?),გვიანდელი გაგებით–"თავისუფალი".აქედანაა გვარი თარხნიშვილი.ეს სახელიც და გვარიც ...

თაფლო
(ქართული) ...

თაყა
ქართული სახელია,მაგრამ გაურკვეველი მნიშვნელობისა.ქართულიდან სომხურში არის შესული.მისგან მოდის გვარები:თაყაშვილი,თაყაიშვილი,თაყაძე,თაყნიაშვილი,ტაკაშვილი. ...

თეა
ბერძნული) "ღვთაება" ...

თებროლე – თებრონე
(ბერძნული) მნიშვნელობა დაუდგენელია. ძველი ფორმაა თებრონია, ქართულში გავრცელებული ფორმაა თებროლე ...

თედო
ამჟამად თეოდორეს კნინობით ფორმად ითვლება,მაგრამ დამოუკიდებელი სახელი უნდა იყოს.ამ ფორმით ...

თედორე
(ბერძნული)"ღვთის ბოძებული","ღვთის ნაჩუქარი".თეოს ბერძნულად ნიშნავს"ღმერთს",დორონ-"საჩუქარს".აქედანაა მიღებული ძველი ფორმა თეოდორე.მისი რედუქციით ...

თეთრუა
(ქართული). ...

თეიმურაზ
(ირანული)"სხეულით ძილერი".როგორც ფიქრობენ, მისი უძველესი ფორმაა ინდური თაჰმაურუპა("ძლიერი მელა"),მაგრამ შემდეგ ...

თეკლე
ბერძნული) "ღვთის დიდება". მისივე ვარიანტებია თეკლა (ერეკლე მეფის უმცროს ქალიშვილს ...

თემურ
(თურქულ-მონღოლური)"რკინა".ეს სახელი ერქვა მონღოლთა ურდოების წინამძღოლს თემურლენგს(ე.ი."კოჭლ თემურს"),რომელსაც რუსები ტამერლანს ...

თენგიზ
იგივეა რაც ჩინგიზ,რაც მონღოლურად"დიდს","ძლიერს"ნიშნავს.მონღოლთა ძლევანმოსილი სახელმწიფოს დამაარსებელს ჩინგიზხანს სახელად თემუჩინი ...

თეო
ბერძნული) "ღმერთი", "ღვთაება". თეო-ს (ასევე თეკლე-ს) კნინობითია ქართულში თეკო. ...

თეოლინე
წარმოადგენს ბერძნული თეონილა-ს ქართულ ფონეტიკურ ვარიანტს, ნიშნავს "ღვთის გონებას" ან ...

თეონა
(ბერძნული) "ღვთის ფიქრი", "ღვთის გონება". ადრე კაცის სახელი იყო და ...

თვალჩინა
(ქართული). ...

თინათინ
(ქართული) "მზის სხივის ანარეკლი", "მოციმციმე სხივი". "ვეფხისტყაოსნის" ერთ-ერთი მთავარი გმირი ...

თომა
(ძველი ებრაული)"მარჩბივი"ანუ"ტყუპის ცალი(ტყუპთაგან ერთ-ერთი)".თომა ერქვა ქრისტეს ერთ-ერთ მოციქულს:" მოციქულთა სახელები ...

თორნიკე
(ბერძნული)კომპოზიტია,რომლის პირველი ნაწილის(თორ-)მნიშვნელობა ბუნდოვანია,მეორე ნაწილს კი წარმოადგენს ნიკე-"გამარჯვება"(შდრ.ანდრონიკე,კალენიკე,ნიკანდრო,ნიკოლოზ და სხვ.).ეს ...

თორღვა
ეტიმოლოგია უცნობია. ...

თურმან
(სპარსული)აქედანაა გვარები:თურმანიშვილი,თურმანიძე,თურმანაული.თურმანიძეები ძველ საქართველოში განთქმული ექიმები იყვნენ.იხსენიებიან ძველ დოკუმენტებშიXVს-დან.იმავე ხანებიდან ...

ია
ადრეული გაზაფხულის ყვავილის ასხელია, ბერძნულად მას ჰქვია იონ. მისი მრავლობითი ...

ია
დღეს კაცის სახელად ცალკე აღარ გვხვდება,მაგრამ ადრე გავრცელებული სახელი იყო,რომელიც ...

იაგო
ესპანური ფორმაა იაკობ-ისა,ანდა მიღებულია იაგორ-ის შემოკლებით. ...

იაგორ
გავრცელებული სახელია რუსეთში,როგორც ფიქრობენ,მომდინარეობს სკანდინავიურიდან, სადაც ინგვარ ნიშნავს"ინგვეს მცველს"(ინგვე ძველ ...

იადონ
(ბერძნული) "მგალობელი", "ბულბული". გვხვდება ვაჟის სახელადაც. ...

იადონ
(ბერძნული)"მგალობელი","ბულბული".გვხვდება როგორც ვაჟის,ისე ქალის სახელად. ...

იათამზე
(ქართული). ...

იაკინთე
(ბერძნული)"იაგუნდი"(ჰქვია ყვავილს და ძვირფას ქვას).ერთ დროს ქალის სახელადაც იხმარებოდა. ...

იაკობ
(ძველი ებრაული)"მიმყოლი","მიმდევარი".თავდაპირველად ნიშნავდა ტყუპთაგან მეორეს,მომდევნოს,შემდეგ კი შეიძინა მნიშვნელობა ღვთის მიმყოლის ...

იამან
(არაბული)"მარჯვენა",სხვაგვარი ეტიმოლოგიით"იემენელი ".ნიშნავს აგრეთვე აქატს(ლურჯი ფერის ძვირფას თვალს). ეს სახელი ...

იამზე
(ქართული). ...

იანვარა
ქართული სახელია,ნიშნავს"იანვარში დაბადებულს","იანვრისას"(შეადარეთ მარტია, მაისა).თვით სახელწოდება იანვარი თავის მხრივ მომდინარეობს ...

იარალი
(თურქული)"შეყვარებული"(პირდაპირი მნიშვნელობით:"დაჭრილი"). ...

იაროსლავ
(სლავური)შედგება ორი სიტყვისაგან,რომელთა მნიშვნელობაა"ნათელი"და"დიდება".სლავურ ენებში გვხვდება მისგან ნაწარმოები ქალის სახელიც:იაროსლავა. ...

იასე
(ბერძნული) ...

იასონ
(ბერძნული)"მკურნალი".ამავე სახელის მეორეგვარი გამოთქმაა იაზონ.ბერძნულ მითოლოგიაში ეს სახელი ჰქვია არგონავტების ...

იგორ
წარმოშობით იგივეა,რაც იაგორ.შემოსულია რუსულიდან. ...

იერემია
(ძველი ებრაული)"ღმერთი აღამაღლებს".ბიბლიური წინასწარმეტყველის სახელია.გვიანდელი ფორმაა ერემია (იხ.) ...

იესე
(ძველი ებრაული),როგორც ჩანს,ერთ-ერთი ვარინტული ფორმაა ბიბლიური წინასწარმეტყველის სახელისა ესაია||ისაია("ხსნა უფლისაგან"). ...

ივანე
(ძველი ებრაული იეჰოხანან,იოჰანან-"ღმერთმა შეიწყალა")"ვისაც ღმერთი სწყალობს","ღვთის მიერ შეწყალებული".ნათლისმცემლის სახელია,რომელიც ებრაულიდან ...

ივდით
ძველი ებრაული) "იუდეველი", "ებრაელი". ...

ივერი
ქართველთა აღმნიშვნელი ეთნონიმია(ძველი ფორმაა იბერი).აქედანაა ქვეყნის სახელწოდება ივერია(იბერია).ასე იხსენიება ქართველები ...

ივეტა
(ფრანგული). ...

ივლიანე
(ლათინური)ნიშნავს იულიუს(იულიუსის)კუთვნილს ან"ივლისის თვისას"(თვითონ თვის სახელწოდება ივლისი უკავშირდება ადამიანის სახელს ...

ივლიტა, ივლიტე
(ლათინური) იგივეა, რაც იულია (იხ). ...

იზაბელა
ძველი ებრაული სახელის ელისაბედ-ის ვარიანტია, გავრცელებული ევროპულ ენებში. მისი შემოკლებული ...

იზოლდა
(ანგლოსაქსური) "გამოჩენილი მეომარი". მისი შემოკლებული ფორმაა იზო. ...

ილამაზ
ეტიმოლოგია უცნობია. ...

ილარიონ
(ბერძნული)"მხიარული".ამ სახელით ცნობილია არაერთი საეკლესიო მოღვაწე და წმინდანი,მათ შორის–ილარიონ ქართველი,საკვირველთმოქმედი, ...

ილია
(ძველი ებრაული)"იაჰვე(იეღოვა)–ღმერთი ჩემი".ბიბლიური წინასწარმეტყველის სახელია.მისი ძველი ფორმაა ელია,ბერძნული–ელიოზ.ბერძნულ მითოლოგიაში ელია||ილია ...

იმედა
(ქართული)იშვიათად ქალის სახელადაც გვხვდება (საეკლესიო კალენდრით მას შეესატყვისება ელპიდე,შეადარეთ აგრეთვე ...

იმერი
(ქართული)პიოვნულ სახელად ქცეულია ეთნონიმი ...

ინა
ახალი ნასესხებია ევროპულიდან, სადაც ადრე გავრცელებული ყოფილა კაცის სახელადაც. უკავშირდება ...

ინგა
(სკანდინავიური) უკავშირდება ძველი ისლანდიელების ღმერთის სახელს ინგვე-ს ქართულში ახალი ნასესხებია. ...

ინეზა, ინესა
ახალი ნასესხებია ევროპული ენებიდან. ესპანური ვარიანტია აგნესა-სი (იხ). ...

ინოლა
(ქართული) ირინეს ან მარინეს შეკვეცილი მოფერებითი ფორმაა, დამახასიათებელი სვანური ენისათვის. ...

იობ
(ძველი ებრაული)მნიშვნელობა დაზუსტებულია:საეკლესიო კალენდრის მიხედვით ნიშნავს"დევნილს",სხვაგვარი ვარაუდით"მომნანიებელს".მისგან ნაწარმოებია რამდენიმე ქართული ...

იოველ
(ძველი ებრაული)"უფალი","ღმერთი"(სიტყვა-სიტყვით:"იეღოვა-ღმერთი").ბიბლიური წინასწარმეტყველის სახელია. აქედანაა გვარები:იოველიძე და ჟველაია(←იოველია). ...

იოთამ
(ძველი ებრაული)"წმინდა არს ღმერთი",სხვაგვარი განმარტებით:"ღმერთი სრულყოფილია".აქედანაა იოთამიშვილი. ...

იონა
(ძველი ებრაული)"მტრედი".ბიბილიური წინასწარმეტყველის სახელია,გვხვდება სახარების ხანმეტ ხელნაწერებში:"ნეტარ ხარ შენ,სიმონ,ძეო იონაისო"(მათე16,17),"რომელი ...

იორამ
(ძველი ებრაული)"ღმერთი აღამაღლებს".აქედანაა გვარები: იორამაშვილი,იორამიშვილი. ...

იორდანე
(ძველი ებრაული)"მდინარე","მდინარება".ასე ეწოდება მდინარეს პალესტინაში.აქედან ნაწარმოებია ქართული გვარები:იორდანაშვილი,იორდანიშვილი,იორდანიძე,ჟორდანია(←იორდანია). ...

იოსებ
(ძველი ებრაული)"გამრავლება","მატება",სიტყვა-სიტყვით:"ის(ე.ი.ღმერთი)გაამრავლებს","შეჰმატებს".ებრაელთა მამამთავრის,ბიბილიური იაკობის,ვაჟის სახელია, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული მთელ ...

იოსია
(ძველი ებრაული)"ღმერთი იცავს","ღმერთი ამაგრებს".ეს სახელი გვხვდება ქართულში უძველესი ხანიდანვე,სახელდობრ,პალესტინაში აღმოჩენილი ...

იპოლიტე
(ბერძნული)"ცხენის ამხსნელი(აკაზმულობის მომხდელი)".შეადარეთ საცხენოსნო შეჯიბრების ადგილის სახელწოდება –იპოდრომი. ...

ირაკლი
(ბერძნული)"ჰერას დიდება(ჰერა-ზევსის მეუღლე,ქორწინებისა და ცოლქმრული სიყვარულის ღვთაება ბერძნულ მითოლოგიაში).ეს სახელი ...

ირინე
(ბერძნული) "მშვიდობა". მისი შემოკლებული ფორმაა ირა (ეს უკანასკნელი შეიძლება მიღებული ...

ირმა
ქართული სახელია, გარეგნულად ემთხვევა გერმანულ სახელს, რომელსაც სულ სხვა მნიშვნელობა ...

იროდიონ
(ბერძნული)"გმირი","გოლიათი".შემოკლებით–იროდი.ცნობილი ქართველი პოეტი იროდიონ ევდოშვილი (ხოსიტაშვილი). ...

ისაია
(ძველი ებრაული)"ხსნა უფლისაგან","ღვთის შეწევნა".აქედანაა გვარი ისაიაშვილი, შესაძლოა აგრეთვე-ისაშვილი და ისიანი(იხ.კიდევ ...

ისაკ
(ძველი ებრაული)"მოცინარი"(სიტყვასიტყვით:"ის გაიცინებს").ბიბლიური გადმოცემის მიხედვით,პატრიარქ აბრამის ცოლს სარას,რომელსაც შვილი არ ...

ისიდორე
(ბერძნული)"ისიდას ნაჩუქარი".ისიდა ანუ იზიდა ძველ ეგვიპტელთა მიწათმოქმედების ქალღმერთის სახელია. ...

ისმაილ
(ძველი ებრაული)"ღმერთმა ისმინა".ბიბლიური ლეგენდის თანახმად,ღმერთმა ისმაილი (მუსლიმანთა წინასწარმეტყველი,რომელიც არაბების მამამთავრად ...

იულია
(ლათინური) "იულიუსის კუთვნილი", "იულიუსისა", " ან "ივლისისა". ...

იულონ
(ლათინური)"ივლისისა".(იხ.უფრო დაწვრილებით ზემოთ ივლიანე). ...

იური
ფართოდ არის გავრცელებული რუსულში, სადაც შესულია სკანდინავიურიდან.წარმოშობით იგივეა,რაც ბერძნული გიორგი(იხ.). ...

იუსტინე
(ლათინური)"იუსტისა".იუსტ საკუთარი სახელია და ნიშნავს"სამართლიანს"(შეადარეთ იუსტიცია-"მართლმსაჯულება").აქედან სუფიქსის დართვით ნაწარმოებია იუსტინე("იუსტის ...

იჩქით
(ქართული)"უეცარი","მოულოდნელი","სწრაფი","ჩქარი". ძველი ქართული სახელია.ერთი იჩქითი,გვარად გურგენიძე,რუსთაველის ეპოქის მოღვაწეა.იჩქითი(აფიქსების დაურთველად)გვარიც არის.გვხვდება ...

კაკალა
(ქართული). ...

კაკი
ხურიტული სახელია, ამჟამად მიჩნეულია აკაკი-ს შემოკლებულ ფორმად, მაგრამ მის სხვაგვარ ...

კალე
ემთხვევა ბერძნული მამაკაცის სახელების კალენიკე-სა და კალისტრატე-ს პირველ ნაწილს (კალო-ს ...

კალენიკე
ბერძნული) " ლამაზი გამარჯვება " ან " ბრწყინვალედ გამარჯვებული " ...

კანდიდ
(ლათინური) " თეთრი ", " სპეტაკი ", " გულწრფელი ". ...

კაპიტონ
(ლათინური) - "თავიანი", "მეთაური" (შეადარეთ კაპიტანი). ...

კარლო
იტალიური ფორმაა ძველი გერმანული სახელისა, რომელიც " მამაკაცს " ნიშნავს. ...

კარპე, კარპეზ
(ბერძნული) " ნაყოფი " (შეადარეთ ეფრემ, პოლიკარპე). ...

კასიანე
(ლათინური) "თავჩაჩქნიანი". ძველი წმინდანის სახელია, რომლის დღესასწაულიც მოდიოდა 29 თებერვალს, ...

კატო
ქართული სახელია, მიღებული ეკატერინე-ს შემოკლებით. ...

კაცია
(ქართული) საეკლესიო კალენდარში მიჩნეულია ადამ-ის შესატყვისად (მნიშვნელობით მას შეედრება ბერძნული ...

კახა, კახი
(ქართული) პიროვნულ სახელად ქცეულია ქართველთა ერთ-ერთი სატომო სახელი (ეთნონიმი), რომელიც ...

კახაბერ
(ქართული) კომპოზიტია (რთული სახელი), შედგება ორი ნაწილისაგან: კახა (იხ.) და ...

კეკელა
შემოკლებით კეკე, ქართული სახელია, ნიშნავს "მშვენიერს ", "ლამაზს", "ტურფას" (შეადარეთ ...

კესანე
ქართული სახელია, შერქმეული მინდვრის ყვავილის სახელწოდების მიხედვით. ...

კესარია
(ბერძნული) "დედოფალი". შემოკლებული ფორმაა კესო, რომელიც ვრცელდება ქართულში როგორც დამოუკიდებელი ...

კვირია
(ქართული) ძველი წარმართული ღვთაების სახელია. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა წარმოდგენით, კვირია ...

კვირიკე
(ბერძნული) "უფლისა". ქართულში ადრიდანვე გვხვდება არაერთი ისტორიული პირის სახელად. მისგან ...

კიაზო
(ბერძნული) "მკურნალი" (ეტიმოლოგია საეჭვოა). ...

კიკა
არაკალენდარული სახელია, რომელსაც მოეპოვება რამდენიმე ვარიანტი: კიკი, კიკილა, კიკიტა, კიკო, ...

კირილე
(სპარსული) "მზე", სხვაგვარი ეტიმოლოგიით – ესაა ბერძნული სახელის კვიროს-ის კნინობითი ...

კიტა
ეტიმოლოგია გაურკვეველია. შესაძლოა წარმოადგენდეს ზემოხსენებული კიკიტას შემოკლებულ ფორმას. ცნობილია XIX ...

კიწი
(ქართული) მნიშვნელობა უცნობია. ...

კლავდია
(ლათინური) ნაწარმოებია კაცის სახელისაგან: კლავდიუს - "კოჭლი". კლავდიუსს უწოდებდნენ კოჭლ ...

კლარა
(ლათინური) "ნათელი". ახალი ნასესხებია ევროპული ენებიდან. ...

კლიმენტი
(ლათინური) " მოწყალე ". ...

კმარა
(ქართული) არქმევენ, როცა მეტი ქალიშვილი აღარ სურთ. ასეთივეა აღმოსავლური სახელები: ...

კობა
(ქართული) მიჩნეულია იაკობის შემოკლებულ ფორმად, მაგრამ ამგვარი დაკავშირება გვიანდელი ამბავი ...

კოზმან
(ბერძნული) "გალამაზებული", აქედანაა გვარები: კოზმანაშვილი, კოზმავა. ამავე სახელის ვარიანტებია კოზმა, ...

კოკი
(ქართული) მისი კნინობითი ფორმებია: კოკა, კოკინია, კოკილა. ამათგან მოდის გვარები: ...

კონა
ამ ფორმით გვხვდება სირიულსა და სომხურში. ალბათ ერთ-ერთი ამათგანის მეშვეობით ...

კონდრატე
(ძველი გერმანული) "მამაცი კონსული", სხვაგვარი ეტიმოლოგიით უკავშირდება ლათინურს და ნიშნავს ...

კონსტანტინე
(ლათინური) "მტკიცესი", "ურყევისა", "მედგარისა" (იგლისხმება: შვილი). მისი შემოკლებული ფორმებია: კოტე, ...

კოპალე
ძველი ქართული ღვთაების სახელია, აქედან მოდის გვარები: კოპალეიშვილი, კოპალიანი, კობალაძე. ...

კორნელი
(ლათინური) "რქიანი" ან "შინდი", "შვინდა" (ორივე ახსნა საეჭვოა). ევროპულ ენებში ...

კოტე
კონსტანტინე-ს შემოკლებული ფორმაა ქართულში, აქვს დამოუკიდებელ სახელად ქცევის ტენდენცია (გავიხსენოთ ...

კოჩა
(ქართული) კაცია-ს კოლხური ფორმაა (მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ აგრეთვე არსენი, კარლო.) ...

კოხტა
(ქართული) აქედანაა გვარი კოხტაშვილი. ...

კრავაი
(ქართული) თამარ მეფის დროს გამოჩენილი დარბაისელი ქალი იყო კრავაი ჯაყელი. ...

კუკური
(ქართული) "კოკობი ვარდი", "ვარდის კოკორი". ...

ლადო
მომდინარეობს ვლადიმერ-ისაგან,ქართულში ქცეულია დამოუკიდებელ სახელად(ლადო აღნიაშვილი,ლადო მესხიშვილი,ლადო გუდიაშვილი,ლადო გრიგოლია,ლადო ასათიანი,ლადო ...

ლავრენტი
(ლათინური) ლაურუს ლათინურად ეწოდება"დაფნას" (იქიდანვეა რუს.лавр-"დაფნა").ძველთაგანვე წესად იყო სხვადასხვაგვარი შეჯიბრების ...

ლაზარე
(ძველი ებრაული)"ღვთის წყალობა"(უფრო დაწვრილებით იხ.ელიაზარ). ...

ლალი
წარმოშობით ძველი ინდურია, აღნიშნავდა წითელი ფერის ძვირფას თვალს – ლალს, ...

ლამარა
ახალი წარმოქმნილი ქართული სახელია. სვანეთში, უშგულის თემში, არის წმინდა მარიამის ...

ლამზირა
(ქართული) სვანურად ნიშნავს "სალოცავს". ნაწარმოებია ლამარა-ს მსგავსად. ...

ლანა
(სლავური) მოფერებითი ფორმაა, მიღებული სვეტლანა, რუსლანა და სხვა მსგავსი სახელების ...

ლარისა
(ბერძნული) "თოლია". ...

ლატავრა
(სპარსული) "რატის ასული". მისი ადრინდელი ფორმაა ლატავრი, რომელიც მემატიანის ცნობით, ...

ლაურა
(ლათინური) "დაფნა" (დაწვრილებით – იხ. ლავრენტი). ...

ლაშა
(ქართული)"ნათელი","შუქი".ლაშარი სალოცავია ფშავ-ხევსურეთში,ალაშარა აფხაზურად"სინათლეს"ნიშნავს.ლაშა კავშირშია ამ სიტყვებთან,იგი მომდინარეობს წარმართული ღვთაების ...

ლაშქარა
(ირანული)-"მხედარი","მეომარი","მოლაშქრე".აქედანაა გვარები:ლაშქარაძე,ლაშქარაშვილი,ლაშქარეიშვილი,ლაშქარავა. ...

ლეგა
(ქართული)"შავგვრემანი". ...

ლევან
ქართული ფორმაა ლეონ-ისა,რაც"ლომს"ნიშნავს.ცხოველთა მეფის სახელწოდება ბევრ ევროპულ ენაში ძველ_ეგვიპტური ლებუ-საგან ...

ლეილა
(არაბული) "ღამე", გადატანით - "შავი", "შავგვრემანი". სხვაგვარი ეტიმოლოგიით, არაბულში შესულია ...

ლელა
(ქართული) "სწორთმიანი" (მცენარის სახელისაგან). XVII საუკუნიდან ცნობილია თეიმურაზ მეფის ასული ...

ლელო
(ქართული) ...

ლენა
(სლავური) მოფერებითი სახელია, მიღებული ელენა, ელეონორა, ვილენა, ლეონინა და სხვა ...

ლეო
(ლათინური)"ლომი",აქედან–ლეონ(←ლეონის"ლომისა")დაწვრილებით იხ.ლევან.ლეონი ერქვა რამდენიმე მეფესა და ერისთავს,ვახტანგ გორგასლის ვაჟს,ვახტანგ მეექვსის ...

ლეონიდე
(ბერძნული)"ლომის მსგავსი". ...

ლეონტი
(ბერძნული)"ლომისა".ცნობილია ძველი ქართველი ისტორიკოსი,"ქართლის ცხოვრების"აღმწერთაგანი,ლეონტი მროველი.ხალხში გვხვდება პარალელური ფორმა ლევანტი ...

ლია
(ძველი ებრაული) ეტიმოლოგია დაუზუსტებელია, არსებობს რამდენიმეგვარი ვარაუდი, რომელთა მიხედვით შეიძლება ...

ლიანა
ევროპული სახელის ლილიანა-ს შემოკლებული ფორმაა. ...

ლიდა, ლიდია
(ბერძნული) "ლიდიელი" (ლიდია მცირე აზიის ერთ-ერთი ქვეყნის სახელწოდებაა). ...

ლილე
ქართული)მნიშვნელობა დაუდგენელია.აქედან ჩანს ნაწარმოები გვარები:ლილაძე,ლილუაშვილი,ლილაური. ამათგან პირველი გვხვდება ისტორიულ დოკუმენტებში ...

ლილი
(ძველი ებრაული) "შროშანი". ...

ლილიანა
ახალი ნასესხებია ევროპული ენებიდან, სადაც მას უკავშირებენ ყვავილის ლათინურ სახელს: ...

ლიპარიტ
ქართული სახელია გაურკვეველი მნიშვნელობისა.ისტორიულ დოკუმენტებში გვხვდებაXI ს-დან.ლიპარიტი თრიალეთის ერისთავთა საგვარეულო ...

ლიუდმილა
(სლავური) "ხალხის საყვარელი". სლავურ ენებში არის ვაჟის სახელი ლიუდმილ, რომლისაგანაც ...

ლოლა
(ირანული) "იასამანი". ...

ლომინ
(ქართული)არაკალენდარული სახელია,საეკლესიიო კალენდრის მიხედვით მას შეეფარდება ლეონ,ლეონტი,არსიანე(მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ აგრეთვე ...

ლონგინოზ
(ბერძნული)"შუბოსანი"ან(ლათინური)"გრძელი","ხანდაზმული".მისი შემოკლებული ფორმაა ლონგო. ...

ლუარსაბ
ეს ირანული სახელი ორი სიტყვისაგან შედგება:რუდჰრ"წითელი"და ასპ"ცხენი".მაშასადამე რუდჰრ-ასპ(საიდანაც მიღებულია სპარული ...

ლუბა, ლიუბა
(სლავური) შემოკლებული ფორმაა სახელისა ლიუბოვ, რომელიც ბერძნულის კალკს (პირდაპირ თარგმანს) ...

ლუიზა
ფრანდული სახელია, ნაწარმოები მამაკაცის სახელისაგან: ძველი ფრანგული "ხლოდვიკ" ნიშნავს " ...

ლუკა
ლათინური ლუქს ( " სინათლე ") სიტყვა ნათესაობით ბრუნვის ფორმით ...

ლუხუმ
გავრცელებული სახელია მთის კუთხეებში.ეტიმოლოგია უცნობია.ლუხუმი ჰქვია ვაჟა-ფშაველას"ბახტიონის"ერთ-ერთ გმირს,ფშავ-ხევსურთა ლაშქრის მეთაურს,სახელოვან ...

მაგალი
(ბერძნული)ეტიმოლოგია უცნობია. ...

მაგდალინა
(ლათინური) "მაგდალელი", "მაგდალინელი". ერთ-ერთ წმინდანს, სახელად მარიამს, რომელიც პალესტინის ქალაქ ...

მაგული
(ქართული) მეგრულად ნიშნავს "მსგავსს" (შეადარეთ ქართული "მაგვარი"). ...

მადლენა
წარმოადგენს მაგდალინა-ს ფრანგულ ფორმას, ჩვენში ახალი ნასესხებია (შეადარეთ მაგდა, მაგდანა). ...

მადონა
(იტალიური) "ჩემო ქალბატონო". ასე უწოდებენ კათოლიკეები ღვთისმშობელს. ასეთივე იყო ქალისადმი ...

მავრა
(ბერძნული) "შავი", "შავგვრემანი". ამოსავალია ვაჟის სახელი მავრი (ფრანგული გამოთქმით – ...

მათე
(ძველი ებრაული)"ღვთის კაცი","ღვთის ნაჩუქარი".ფართოდ გავრცელებული ბიბლიური სახელია,ერქვა ერთ-ერთ მახარობელს,ქრისტეს მოციქულს.მნიშვნელობის ...

მათიკო
ქართული სახელია, მიღებული მართა-ს მოფერებითი ფორმისაგან. ...

მაია
ძველი ინდური ღვთაების – ბუდას დედის სახელია. ასევე ეწოდება მერკურის ...

მაიკო
მაია-ს, მარიამ-ის ან მაკრინე-ს საალერსო ფორმაა. ამ სახით მხოლოდ ქართულში ...

მაისა, მაისო
(ქართული) "მაისისა", "მაისში დაბადებული". ადრე გვხვდებოდა ვაჟის სახელადაც. აქედანაა გვარი ...

მაკა
ევროპულ ენებში დამკვიდრებული ფორმაა, მიღებული ისეთი სახელების შემოკლების გზით, როგორიცაა ...

მაკარ
(ბერძნული)"ნეტარი","ბედნიერი".აქედანაა გვარები:მაკარაშვილი,მაკარაძე,მაკარიძე. ...

მაკრინე
(ლათინური) "ხმელი", "გამხდარი". მისი მოფერებითი ფორმებია ქართულში დამოუკიდებელ სახელებად ქცეული ...

მალაქია
(ძველი ებრაული)"ჩემი(იგულისხმება:ღვთის)გაგზავნილი",ე.ი."ღვთის მოციქული ".განიმარტება აგრეთვე როგორც" ანგელოზი"(საბა),"ანგელოზის სადარი".ბიბლიური წინასწარმეტყველის სახელია. ...

მალი
(ქართული) მოფერებითი ფორმაა მალიკო. ...

მალხაზ
(ქართული)"ცქვიტი"," კოხტა","ლამაზი".ფონეტიკურად ჰგავს ირანულს:მალი-ხას"რჩეული ნივთი".მალხას ვაჟის სახელად გვხვდება სომხურშიც,მაგრამ მისი ...

მამაგულა
(ქართული)დადასტურებულია დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთებში(I,116).აქედანაა გვარი მამაგულაშვილი. ...

მამამზე
(ქართული) ...

მამანტი
(ბერძნული)"ძიძა".წმინდა მოწამეთა სახელია. ...

მამია
(ქართული)საეკლესიო კალენდარში წმინდანთა შორის იხსენიება რამდენიმე მამა და ეს სახელი ...

მამისა
(ქართული) წინათ გვხვდებოდა ვაჟის სახელადაც (შეადარეთ მამია). აქედანაა გვარი მამისაშვილი. ...

მამისა
(ქართული)აქედანაა გვარები:მამისაშვილი,მამისაიშვილი,მამისეიშვილი. ...

მამნე
(ქართული)"მამისა"(წარმოების მხრივ შეადარეთ ცოტნე).აქედანაა გვარი მამნიაშვილი,მამინაშვილი,მამინაიშვილი. ...

მამუკა
(ქართული)წინათ გვხვდებოდა აგრეთვე მისი კნინობითი ფორმა მამუკელა.ამათგან მიღებულია გვარები:მამუკაძე,მამუკაშვილი,მამუკიშვილი,მამუკელაშვილი. ...

მამული
(ქართული)აქედანაა გვარები:მამულაშვილი,მამულაძე,მამულია,მამულაიშვილი,მამულაიძე. ...

მანანა
(ძველი ებრაული) ბიბლიური სახელია, ნიშნავს "მცირეს", "ცით მოვლენილს", გადატანით "ზეციურ ...

მანასე
ძველი ებრაული)"დავიწყებული",(ან"დამვიწყებელი"). ...

მანგია
(ქართული)წარმოშობით სპარსული სიტყვა მანგი("მთვარე", -მეტაფორულად"მოელვარე თვალი","მარგალიტი")შემოსულია ქართულში და გვხვდება,მაგალითად,"ვეფხისტყაოსანში","შემოვიდა მის ...

მანონ
ახალი ნასესხებია ევროპული ენებიდან, უცნობი ეტიმოლოგიისა. ჩვენში მის გავრცელებას ხელი ...

მანუჩარ
(ირანული)"ციური(სამოთხისებური)სახის მქონე".მისი ფონეტიკური ვარიანტია ნანუჩა.მანუჩარის ძველი ფორმაა მანუშჩიტრა,რაც"მანუშის მთაზე დაბადებულს"ნიშნავს,მაგრამ ...

მარადი
(ქართული). ...

მარგალიტა
(ლათინური) "მარგალიტი". პირველადი ფორმაა მარგარიტ(ა), შემოკლებული – მარგო. ...

მარეხ
(არაბული) "მარსი". პარალელური ფორმაა მარიხ. პიროვნულ სახელებად გვხვდება ამ პლანეტის ...

მართა
(არამეული) "ქალბატონი", "დიასახლისი". მისი მოფერებითი ფორმაა ქართულში მათიკო. მართა ერქვა ...

მარი
(ძველი ებრაული) "მწარე". ...

მარია
ბერძნული ფორმაა ძველი ებრაული სახელისა მარიამ (იხ. აქვე, ქვემოთ). ეს ...

მარიამ
(ძველი ებრაული) მოეპოვება რამდენიმეგვარი განმარტება: 1. "შეუპოვარი", "დაუმორჩილებელი", "უარმყოფელი" , ...

მარიანა
იხ. მარინა, მარინე. ...

მარიკა
იხ. მარიამ. ...

მარინა, მარინე
(ლათინური) "ზღვისა". ლათინურად ზღვას ეწოდება მარე, რომელიც საფუძვლად უძევს ვაჟის ...

მარკოზ
ბერძნული საკუთარი სახელია,რომელსაც დამაჯერებელი ეტიმოლოგია არ მოეპოვება.ფიქრობენ,რომ მომდინარეობს ლათინურიდან და ...

მარო, მაშიკო, მაშო
იხ. მარიამ. ...

მარტია
(ლათინური)"მარსისა","მარსის(ომის ღმერთის)კუთვნილი",ე.ი."მეომარი".ევროპულ ენებში გვხვდება იმავე ფუძისაგან ნაწარმოები ვაჟის სახელები მარტინე ...

მატრონა
(ლათინური) "ქალბატონი", "დიასახლისი". ...

მაქსიმე
(ლათინური)"უდიდესი".შეადარეთ სიტყვები მაქსიმუმი,მაქსიმალური.ამ სახელს ატარებდა რამდენიმე მოწამე.მათ შორის განსაკუთრებით ცნობილია ...

მაყა
(ქართული)მნიშვნელობა გაურკვეველია,საეჭვოა კავშირი ჰქონდეს სვანურ ზმნის ფორმასთან:მაყა-"მყავს"(ფორმის მხრივ შეადარეთ თაყა).აქედანაა ...

მაყვალა
(ქართული) აღნიშნავს "შავტუხას", "შავგვრემანს". მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ მავრა, მელანია. ...

მაცი
(ქართული)ეს სახელი ჰქვია ანტონ ფურცელაძის რომანის მთავარ გმირს("მაცი ხვიტია"). ...

მახარა
მახარე(ქართული)აქედანაა გვარები:მახარაძე,მახარაშვილი. ძველად გავრცელებულუი იყო აგრეთვე ამავე ძირისაგან ნაწარმოები სახელი ...

მეგი
მაგდას ინგლისური ფორმაა. ...

მედეა
ძველი ქართული სახელია, გაურკვეველი მნიშვნელობისა. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ეს სახელი ...

მეთოდე
(ბერძნული)"მკვლევარი","მაძიებელი","მწყობრად მავალი ".შეადარეთ კვლევა-ძიების სისიტემის აღმნიშვნელი სიტყვა მეთოდი.აგეთვე-მეთოდიკა,მეთოდური. ...

მელანია
(ბერძნული) "შავი" (მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ მავრა, მაყვალა. მასვე უკავშირდება სიტყვა ...

მელეტი
(ბერძნული)"მზრუნველი".პარალელური ფორმაა მელენტი. ...

მელიტა
(ბერძნული) "თაფლიანი". ახალი ნასესხებია ევროპული ენებიდან (შეადაერთ კაცის სახელი მელიტონ, ...

მელიტონ
(ბერძნული)"თაფლით ამოვსებული","თაფლიანი".ამავე ფუძიდანაა ქალის სახელი მელიტა. ...

მელქისედეკ
(ძველი ებრაული)"მეფე სიმართლისა".ამ სახელით ცნობილია ქართული ეკლესიის რამდენიმე მამამთავარი.მათ შორის ...

მერაბ
(სპარსული)"მითრას(ღმერთის)ბრწყინვალების მქონე".აქედანაა გვარები მერაბიშვილი და მერაბაშვილი.მერაბი ერქვა"შაჰ-ნამეს"ერთ-ერთ პერსონაჟს,როსტომის პაპას,რომელიც ზაბულისტანში ...

მერი
მარიამ-ის ინგლისური ფორმაა, რომელიც ქართულში ახალი შემოსულია. ეს სახელი ჰქვია ...

მექი
მელქისედეკ-ის შემოკლებული ფორმაა,ქართულში ქცეულია დამოუკიდებელ სახელად. ...

მზაღო
ჩერქეზულად ნიშნავს "მოუსვენარს", ყაბარდოულად - "სინათლეს", "შუქს" (შეადარეთ შუქია, ნათელა, ...

მზევინარი
(ქართული). ...

მზეონა
(ქართული) "მზიანი". ...

მზეჭაბუკ
(ქართული)მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ სამსონ.მისი შეკვეცილი ფორმებია:ჭაბუკა,ჭაბუა ...

მზეხათუნ
(ქართული) "მზე-ქალბატონი", "მზის მსგავსი ქალბატონი ". ამ კომპოზიტი სახელის მეორე ...

მზია
(ქართული). ...

მზიანა
(ქართული). ...

მზისადარ
(ქართული) მისი შემოკლებული ფორმაა მზისა. ...

მზიული
(ქართული) მისი ვარიანტული ფორმებია: მზიულა, მზიური. ...

მთვარისა
(ქართული). ...

მიმოზა
თბილ ქვეყნებში გავრცელებული ყვავილოვანი მცენარის სახელწოდებაა, ქცეული პიროვნულ სახელად (მნიშვნელობის ...

მინაგო
(ბერძნული)"მთვარის მიხედვით ამხსნელი,მოუბარი" (შეადარეთ გერმანული ალფრედი). ...

მინადორა
(ბერძნული) "თვის ნობათი", "თვის საჩუქარი". იშვიათად გვხვდება პარალელური ფორმა – ...

მინდია
(ქართული) ...

მირანდა
შემოკლებული ფორმაა მირანდუხტ-ისა, რომელიც წარმოშობით ირანული სახელია და "მირიანის ასულს" ...

მირზა
კომპოზიტია,შედგენილი არაბულ-სპარსული სიტყვებისაგან: ამირ-ზადე-"ამირის შვილი".ამირი შუა აზიაში არაბთა მოსვლის დროიდან ...

მირიან
(სპარსული)"მითრასი"ანუ"მზისა"(მითრა მზის ღვთაების სახელია.მისგანვე არის ნაწარმოები მითრიდატე-"მითრას ბოძებული").მირიანი ერქვა ქართლის ...

მირონ
(ბერძნული)"მტირალი"ან"მირონი(სურნელოვანი ზეთი)". ამ სახელით ცნობილია რამდენიმე მღვდელმოწამე.აღმოსავლეთ საქართველოში გვხვდება მცირერიცხოვანი ...

მიტროფანე
(ბერძნული)"დედის გამომაჩინებელი"ე.ი."დედის დიდება "ან"დედით გამოჩენილი"("სახელოვანი დედის შვილი"). ...

მიქელა
(ძველი ებრაული)"ღვთის სწორი","ღვთაებრივი" (სიტყვასიტყვით:"ვინც ღმერთივით არის").ეს სახელი ებრაულიდან შესულია ბერძნულში ...

მიხეილ
(იხ.აქვე ზემოთ მიქელა).მისი კნინობითი ფორმებია:მიხა, მიხო,მიხაკო. ...

მოკოდია
(ქართული)"მინდოდა"(მეგრულად).შეადარეთ ქალის სახელი მოკონა. ...

მოკონა
(ქართული) მეგრულად ნიშნავს " სასურველს " (სიტყვა-სიტყვით "გვინდა") შეადარეთ ვაჟის ...

მოსე
(ძველი ებრაული)"წყლიდან ამოყვანილი(გადარჩენილი)". ეს სახელი ერქვა ებრაელთა სჯულმდებელს,რობელიც ბიბლიური გადმოცემით,მდინარე ...

მოქია
(ბერძნული)"დამცინავი". ...

მურად
(არაბული)"მიზანი","განზრახვა".აქედანაა გვარი მურადაშვილი. ...

მურზაყან
იგივეა,რაც მირზახან(მირზა პლუს სპარსული სუფიქსი ხან. წარმოების მხრივ შეადარეთ ალმას-ხან,დურმიშ-ხან). ...

მურთაზ
(არაბულ-სპარსული)"რჩეული". ...

მურმან
აღმოსავლური სახელის მურვან-ის ფონეტიკური ვარიანტი უნდა იყოს.აქედანაა გვარები მურმანიშვილი,მურვანიშვილი,მურვანიძე.მურმანი ჰქვია ...

მუშნი
სვანურად ნიშნავს"სვანს"(შეადარეთ ქართულ სატომო სახელწოდებათაგან მიღებული სახელები:ქართლოს,კახა,ივერი).სხვაგვარი ვარაუდის მიხედვით,ხურიტული სახელია ...

მუხრან
(ქართული)"მუხიანი","მუხისა"(მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ ბესარიონ,სილოვან,სილიბისტრო,სილვა,სილვინა) ...

მცინარა
იხ. - ცინარა

ნადეჟდა
(სლავური) "იმედი". ბერძნული ელპიდეს თარგმანია (დაწვრილებით იხ. ელპიდე, ლიუბა). მოფერებითი ...

ნაზარ
(ძველი ებრაული)"ღვთისათვის მიძღვნილი"(უფრო ზუსტად:"მან თავი ღმერთს უძღვნა").სხვაგვარი ეტიმოლოგიით,არაბული ფუძეა თურქულ ...

ნაზი
(ირანული) "კოხტა". ძველ ირანულში ამ სახელს ატარებდნენ კაცები, ახალ სპარსულში ...

ნაზიბროლა
(ქართული) აკაკი წერეთლის პოემა "გამზრდელის" ერთ-ერთი პერსონაჟის სახელია. ...

ნათან
(ძველი ებრაული)"ღვთის მოცემული",სიტყვასიტყვით:"მან (ღმერთმა)მისცა".ბიბლიური წინასწარმეტყველის სახელია. აქედანაა გვარი ნათენაძე. ...

ნათელა
(ქართული) ერთ-ერთი ძალზე გავრცელებული სახელია ქალისა, წინათ კაცის სახელადაც გვხვდებოდა ...

ნათია
(ქართული) ნათელას პარალელური ფორმაა. გვხვდება ჯერ კიდევ XV ს. დამდეგს: ...

ნაია
(ბერძნული) "ალი", "წყლის ნიმფა". ...

ნაილი
(არაბული) "საჩუქარი". არაბულში კაცის სახელია. ქალის სახელად ქცეულია აზერბაიჯანულში ნაილია-ს ...

ნაირა
(არაბული) "ნათელა". ...

ნაირა
(არაბული) "ნათელა". ...

ნამეტი
(ქართული) როცა მშობლებს ქალიშვილები უკვე ჰყავთ და ვაჟი სურთ, მაგრამ ...

ნამი
(ქართული) თვით სიტყვა ნამი სპარსულიდან არის შემოსული. ...

ნანა
(ბერძნული) "პაწაწინა". ეს სახელი ერქვა ქართლის დედოფალს, მირიანის მეუღლეს, მოციქულთა ...

ნანამზე
(ქართული). ...

ნანი
(ქართული) გვხვდება სვანეთის კრების მატიანეში (XIII ს.). ნანასა და ნანის ...

ნანული
(ქართული) ესეც ნანის საალერსო ფორმაა, ქცეული დამოუკიდებელ სახელად. ...

ნანუჩა
იხ.მანუჩარ ...

ნაომ
ნაუმ(ძველი ებრაული)"ნუგეში" ...

ნაპო
(ქართული)-"ჩიტუნა"(სვანურად) ...

ნარგიზა
(ბერძნული) პარალელური ფორმაა ნარგიზი. ანტიკური მითის მიხედვით, ნარკისი ანუ ნარცისი ...

ნარგული
(სპარსული) იგივეა რაც გულნარა - "ბროწეულის ყვავილი". ...

ნარიმან
(ძველი ირანული)"გულადი","ძალგულოვანი".აქედანაა გვარები:ნარიმანაშვილი,ნარიმანიშვილი,ნარიმანიძე,ნარმანია. ...

ნასყიდა
(ქართული)აქედანაა გვარი ნასყიდაშვილი. ...

ნატალია
(ლათინური) "ბუნებრივი", "მშობლიური". დიეს ნატალის ლათინურად "დაბადების დღეს" ნიშნავს. ნატალი ...

ნატო
ნატალიას შემოკლებული ფორმა – ქართულში ქცეულია დამოუკიდებელ სახელად. გაიხსენეთ, მაგალითად, ...

ნატრისი
(ქართული). ...

ნატრული
(ქართული). ...

ნელი
ელენე-ს (ან კიდევ მადლენა-ს) მოფერებითი ფორმაა. ახალი ნასესხებია ევროპული ენებიდან. ...

ნენე
(ქართული) "დედისა". ...

ნეოლინა
(ბერძნული) "ახალგაზრდა", "ახალი". გახალხურებული (ბგერათგადასმით მიღებული) ფორმაა ერთ-ერთი მოწამის სახელისა ...

ნესტან
ნესტან-დარეჯან-ის პირველი ნაწილია, ქცეული ცალკე სახელად. ნესტან-დარეჯან მომდინარეობს სპარსული გამოთქმისაგან: ...

ნესტორ
(ბერძნული)"შინ(სამშობლოში)დაბრუნებული" ...

ნია
(ბერძნული) "ახალი". ...

ნიაზ
(სპარსული)"წადილი","სურვილი","საზრუნავი","სათხოვარი","საჩუქარი".აქედანაა გვარი ნიაზაშვილი. ...

ნიანია
(ბერძნული)"ჭაბუკი".ერქვა რამდენიმე ისტორიულ პიროვნებას ძველ საქართველოში. ...

ნიკა
(ბერძნული)გამარჯვებული ქალღმერთის სახელია ანტიკურ მითოლოგიაში,ბერძნულში გვხვდება ქალის სახელად,ქართულში კი მიჩნეულია ...

ნიკო
წარმოაგდენს ნიკოლოზის შემოკლებულ ფორმას,ქართულში ახასიათებს დამოუკიდებელ სახელად ქცევის ტენდენცია (ნიკო ...

ნიკოლოზ
(ბერძნული)შედგება ორი სიტყვისაგან:ნიკე-"გამარჯვებული "და ლაოს-"ხალხი".ამათგან პირველი სიტყვა ნიკე შედის ბერძნული ...

ნინელი
(რუსული) ახალი წარმოქმნილი სახელია, რომელშიაც ბოლოდან იკითხება ლენინი. ...

ნინია
ქართულში ძველად გავრცელებული სახელი იყო.მისი კნინობითი სახელია ნინიკა.ვაჟის სახელად გვხვდებოდა ...

ნინო
ერთ-ერთ ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ქალის სახელია საქართველოში უძველესი დროიდან დღემდე. ...

ნისა
(არაბული) "ქალი". ...

ნოდარ
(ირანული)"ძალიან ახალგაზრდა". ...

ნოე
(ძველი ებრაული)"ნუგეში".ბიბლიური ლეგენდის მიხედვით,ნოე ერქვა იმ კაცს,რომელიც წარღვნას გადაურჩა,წარღვნის დროს ...

ნონა
(ეგვიპტური) "ღვთისადმი მიძღვნილი", "ღვთისადმი შეწირული". სხვაგვარი ეტიმოლოგიით, ლათინურად ნიშნავს "მეცხრეს" ...

ნორა
ელეონორა-ს შემოკლებული ფორმაა. ...

ნოშრევან
(სპარსული)"უკვდავი სულისა","სულით უკვდავი". ...

ნუგეშა
(ქართული). ...

ნუგზარ
(ირანული)იგივე სახელი ჩანს,რაც ნოდარ(←ნავდარ//ნაზირ). ...

ნუკრი
(ქართული)ეწოდება ზოგიერთი გარეული ცხოველის(ირმის,ქურციკის,შვლის,არჩვის და მისთანათა შვილს.საკამოდ ხშირად გვხვდება ვაჟისა ...

ნუნუ
შესაძლოა უკავშირდებოდეს ძველ ეგვიპტურს, სადაც ‘ნუნ’ მთავარი წარმართული ღვთაების სახელია. ...

ნური
(არაბული)"შუქი","სინათლე". ...

ნუშია
(ქართული) მოფერებითი ფორმებია: ნუშა, ნუშო, ნუშიკო. ...

ნუცა
ნინო-ს მოფერებითი ფორმის – ნინუცა-ს შემოკლებული ვარიანტია, ამჟღავნებს დამოუკიდებელ სახელად ...

ოთარ
(არაბული)"სურნელოვანი","ნელსაცხებელი","წამალი".მისი მოფერებითი ფორმაა ოთია.ოთარისაგან ნაწარმოებია გვარები:ოთარაშვილი და ოთარიშვილი,ოთია-საგან_ოთიაშვილი. ...

ოლეგ
(სკანდინავიური)"წმინდა".ძველისძველად ნასესხები აქვს რუსულს,ხოლო ამ უკანასკნელისაგან ბოლო დროს შემოვიდა ქართულში.აქედანვეა ...

ოლიმპიადა
(ბერძნული) "ოლიმპიელი" (შეადარეთ სხვადასხვა სახის შეჯიბრის აღმნიშვნელი სიტყვა ოლიმპიადა, მთის ...

ოლღა, ოლგა, ოლია
(სკანდინავიური) "წმინდა". რუსულში ადრეულ ხანაში არის ნასესხები ვაჟის სახელი ოლეგ ...

ომან
(სპარსული)"ცხოველმყოფელი"(მაცოცხლებელი) ბალახი".ეს სახელი ჰქვია"შაჰ-ნამეს"ერთ-ერთ გმირს.აქედანაა გვარები: ომანიძე,ომანაძე. ...

ომარ
(არაბული)"სიცოცხლე".აქედანაა გვარი ომარაშვილი. ...

ომია
შესაძლოა ომანის ან ომარის მოფერებითი ფორმა იყოს,გადააზრიანებული ქართული ენის ნიადაგზე.აქედანაა ...

ონანა
(ძველი ებრაული)საბას განმარტებით,"ჭირი,გინა უაჯო ლმობა".აქედანაა გვარები,ონანაშვილი,ონანოვი. ...

ონისე
(ბერძნული)"სარგებლობა".ერთ-ერთი მოწამის სახელია.ეს სახელი ჰქვია ალექსანდრე ყაზბეგის"ხევისბერი გოჩას" ერთ-ერთ მთავარ ...

ონისიმე
(ბერძნული)"სრულქმინი","სრულყოფილი".ამ სახელით ცნობილია ქრისტეს ერთ-ერთი მოციქული,სამოცდაათთაგანი,და რამდენიმე მოწმე. ...

ონოფრე
ეგვიპტურად ნიშნავს"ღვთაება კუროს კუთვნილს"და ითარგმნება როგორც"წმინდა ხარი".აქედანაა გვარი ონოფრიშვილი. ...

ორბელ
(ქართული)"ორბეთელი"(ორბეთი გეოგრაფიული სახელი,რომლისგანაც ნაწარმოებია პიროვნების სახელი,ისევე როგორც ბირთველ,თორელ,ტბელ,ოდიშელ და სხვანი).ქართულიდან ...

ორდე
(ქართული)"მეგრულად ნიშნავს"იყავ". ...

ოსე
(ძველი ებრაული)"შველა","ხსნა".მისი კნინობითია ოსია,ოსიკო.ეს სახელი საფუძვლად უძევს ოსეშვილისა და ოსიაშვილის ...

ოტია
(ქართული)შეადარეთ ოთარ-ის.მოფერებითი ფორმა ოთია. ...

ოქროპირ
(ქართული)თავდაპირველად იყო ზედწოდება მჭერმეტყველი ადამიანისა,კარგი ორატორისა(თარგმნილია ბერძნულიდან), შემდეგ დამოუკიდებელ სახელად ...

პაატა
(ქართული)"პატარა",უმცროსი"(მნიშვენლობის მხრივ შეადარეთ პავლე,უნცრუა,პაჭულა).მისი კნინობითია პატია, პატიკო.აქედანაა გვარები:პაატაშვილი,პატიაშვილი,პატეიშვილი.პაატა ერქვა გიორგი ...

პავლე
(ლათინური)"პატარა","მცირე".ქრისტეს ერთ-ერთო მოციქულის და არაერთი მოწამის სახელია,რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული ...

პანტელეიმონ
(ბერძნული)"ყოვლადმოწყალე".შემოკლებული ფორმაა პანტე. ...

პაპუნა
(ქართული)"პაპისა".წინათ გავრცელებული იყო და ზოგჯერ ახლაც გვხვდება ამ სახელის მრავალფეროვანი ...

პართენ
(ბერძნული)"წმინდა","ქალწულებრივი".შეადარეთ პართენონი–სახელწოდება ათენის განთქმული ტაძრისა,რომელიც ათინა-ქალწულის სახელობისაა. ...

პარმენ
(ბერძნული)"მტკიცედ მდგომი". ...

პასიკო
(ქართული) ეტიმოლოგია უცნობია. ...

პატკუ
(ქართული) ეტიმოლოგია უცნობია. ...

პაჭულა
(ქართული)"პატარა","პაწაწინა". ...

პახომ
(ბერძნული)"სქელბეჭიანი" ...

პელაგია
(ბერძნული) "ზღვისა". შემოკლებული ფორმაა პელო. შეადარეთ გეოგრაფიული ტერმინი არქიპელაგი ( ...

პეპელა
(ქართული). ...

პეტრე
(ბერძნული)"კლდე"(შეადარეთ მთის ქანების შემსწავლელი მეცნიერების სახელწოდება პეტროგრაფია).პეტრე ერქვა ქრისტეს ერთ-ერთ ...

პიმენ
(ბერძნული)"მწყემსი". ...

პირიმზე
(ქართული) კომპოზიტიურად ნაწარმოები, ეტიმოლოგიურად გამჭირვალე სახელია. ასეთივე კომპოზიტიური სახელებია პირიმზისა ...

პისტი
(ბერძნული) "რწმენა", "ერთგულება". მოწამეთა სახელია. მისი თარგმანია რუსული ვერა (იხ. ...

პიღასი
(ბერძნული) ბერძნულ მითოლოგიაში პეგასი ჰქვია ფრთიან ცხენს. აქედანაა ნაწარმოები პიღასი, ...

პლატონ
(ბერძნული)"მხრებგანიერი" ...

პოლიკარპე
(ბერძნული)"დიდად ნაყოფიერი","უხვნაყოფიანი".შედგება ორი სიტყვისაგან:პოლი-"ბევრი","მრავალი"და კარპოს-"ნაყოფი".მეორე ამათგანი ცალკეც გვხვდება მამაკაცის სახელად(იხ.კარპე,კარპეზ).პირველი ...

პოლინა, პოლინე
ანტიკურ მითოლოგიაში მზის, სიბრძნის, ხელოვნების ღმერთად აღიარებულია აპოლონი, რომლის სახელიც, ...

პოლიო
წარმოადგენს ზემოხსენებული ტიპის სახელთა შემოკლებულ ფორმას,რომელიც ქცეულია დამოუკიდებელ სახელად. ...

პორფირე
(ბერძნული)"მეწამული","წითელი". ...

პროკლე
(ლათინური)"შორეული"(იგულისხმება,მამის შორს ყოფნის დროს დაბადებული),სხვაგვარი ეტიმოლოგიით,ბერძნულია და შედგება ორი ნაწილისაგან:პრო-"ადრე"და ...

პროკოფი
ბერძნული)ზუსტი ახსნა არ მოეპოვება.ვარაუდობენ,რომ ნიშნავს"ბუდიდან ამოღებულს","გაშიშვლებულს(ხმალს)", ან"წარმატებულს","წარჩინებულს". ...

ჟამიერა
(ქართული)"დღეგრძელი".აქედანაა გვარი ჟამიერაშვილი. ...

ჟან
ივანე-ს ფრანგული ფორმაა. ...

ჟანეტა
ფრანგული ფორმაა არაბული სახელისა ჟანეტ ( "სამოთხე") იხ. ჯანეტა. ...

ჟენია
ევგენია-ს არაზუსტი ფრანგული ფორმაა, შემოსული რუსულის გზით (ფრანგულად გამოითქმის ეჟენი). ...

ჟორჟ
გიორგი-ს ფრანგული ფორმაა. მისი კნინობითია ჟორჟიკა,ჟორა. ...

ჟოტია
(ბერძნული)"პატარა".ეს ფორმა,როგორც ჩანს,წარმოქმნილია ქართულში ბერძნული სიტყვის პალატალიზაციის გზით:იოტ-ის→ი’ოტია→ჟოტია(შდრ.ჯოტო). ...

ჟუჟუნა
(ქართული) "თვალციმციმა". არსებობს გვარებიც: ჟუჟუნაშვილი, ჟუჟუნაძე. ...

რაისა
(ბერძნული) "მსუბუქი" , ან: (არაბული) "ქალბატონი". ...

რამაზ
(არაბული)შესაძლოა უკავშირდებოდეს მაჰმადიანთა მარხულობის თვის სახელწოდებას რამაზანს და ნიშნავდეს ამ ...

რამინ
ინდურ-ირანული)ეს სახელი ჰქვია"ვისრამიანის"მთავარ მოქმედ ვაჟს.აქედანაა გვარი რამინაიშვილი.რამა ინდური ღვთაების სახელია ...

რაჟდენ
(ირანული)"სჯულბედნიერი".ქართულში გვხვდება უძველესი ხანიდან.რელიგიური გადმოცემის თანახმად,რაჟდენი ერქვა ქრისტიანობისთვის წამებულ პირველ ...

რატი
(ირანული)"ბატონი",ან"დიდსულოვანი","სულგრძელი". ერისთავთა საგვარეულო სახელია,ერქვა საქართველოს ისტორიაში ცნობილ არაერთ პიროვნებას,მაგალითად ცნობილია,პოეტი-ჰიმნოგრაფი ...

რაფიელ
(ძველი ებრაული)"ღვთის შემწეობით განკურნებული" (სიტყვასიტყვით:"ღმერთმა განკურნა").ერთ-ერთი გავრცელებული ბიბლიური სახელია,სხვადასხვა ხალხში ...

რევაზ
(ირანული)"უმდიდრესი","წარჩინებული".მოფერებითი ფორმებია:რეზო,რეზიკო.აწარმოებს რევაზიშვილის გვარს. ...

რიმა
(ბერძნული) მნიშვნელობა არაა ნათელი. წინათ კაცის სახელი იყო, შემდეგ კი ...

რისმაგ
ეტიმოლოგია უცნობია.ეს სახელი ერქვა აბასთა(აფხაზთა)მეფეს. ...

რიფსიმე
ბერძნული) "მსროლელი", "დამგდები", "ერთის დამტევებელი". ...

როდამ
(სპარსული) "მდინარის წყალი", "მდინარის ელვარება". გვხვდება კაცის სახელადაც. ეს სახელი ...

როდიონ
(ბერძნული)"როდოსელი"(კუნძულ როდოსის მცხოვრები). თვით კუნძულის სახელწოდება როდოს"ვარდს" ნიშნავს, ასე რომ,როდიონ ...

როზა
(ლათინური) "ვარდი" (შეადარეთ ქართული ვარდო, ვარდუა). ქართულში იშვიათად გვხვდება, შემოსულია ...

როინ
(სპარსული)"რვალისა","სპილენძისა".აქედანაა გვარი როინიშვილი ...

რომან
(ლათინური)"რომაელი"(ქ.რომის მცხოვრები).შეადარეთ რომანი–ლიტერატურული ნაწარმოების ფორმა,რომელიც რომში წარმოიშვა.ამავე სიტყვას უკავშირდება ქვეყნის ...

რომანოზ
(ბერძნული)"მტკიცე","მაგარი". ...

როსტევან
(სპარსული)"სწორმხედველი"," ბრძენი","მართალი".არაბეთის მეფის სახელია"ვეფხისტყაოსანში". ...

როსტომ
(სპარსული)სპარსეთის ლეგენდარული გმირის სახელია და ამიტომ ხშირად ითარგმნება როგორც"ლომი"ან"გმირი".სინამდვილეში შედგება ...

რუბენ
(ძველი ებრაული)"ნახე შვილი","შეხედეთ–შვილი!" ...

რუსუდან
(სპარსული) "დღიანი", "დღეგრძელი" (რუზ - "დღე", ‘დან’ სპარსული სუფიქსია, რომელიც ...

საბა
(არამეული)"მოხუცი","პაპა",ან:(ძველი ებრაული)"თავისუფლებას მოკლებული","ტყვე".ეს სახელი ერქვა არაერთ ქართველს მოღვაწეს,როგორიცაა,მაგალითად,ქართლის კათალიკოსი საბა ...

საბედო
საბედა, საბედო (ქართული) "ვისაც ბედი ელის", "საბედნიერო" (შეადარეთ ბედისა). როგორც ...

სავლე
(ძველი ებრაული)"ნათხოვნი(ღვთისათვის)","ნავედრები"("თხოვნა-ვედრებით მიღებული"),"სასურველი".ამავე სახელის ვარიანტია საულია. ...

სალომე
(ძველი ებრაული) "მშვიდობა". ეს სახელი ერქვა ერთ-ერთ მენელსაცხებლე დედათაგანს. საქართველოს ...

სამაია
(ქართული). ...

სამოელ
(ძველი ებრაული)"ღვთის მიერ შესმენილი".სიტყვა-სიტყვით:"ღმერთმა შეისმინა(თხოვნა,ვედრება)".ფონეტიკური ვარიანტია სამუელ. ...

სამსონ
(ძველი ებრაული)"მზიანი".აქედანაა გვარები:სამსონია,სამსონიძე,სამსონაძე. ...

სამძივარი, სამძივარა
(ქართული) როცა ანდრია მოციქული, პირველწოდებული, მოვიდა საქართველოში, მესხეთში, და შეუდგა ...

სანათა
(ქართული) მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ ნათელა, სვეტლანა, ფოტინე. სანათა ჰქვია ვაჟა-ფშაველას ...

სანდალა
ქართული სახელია,შესაძლოა ალექსანდრე-ს შემოკლებული გზით იყოს მიღებული. ...

სანდრო
ალექსანდრე-ს შემოკლებული ფორმაა,ქცეული დამოუკიდებელ სახელად(სანდრო შანშიაშვილი,სანდრო იაშვილი,სანდრო ახმეტელი,სანდრო ჟორჟოლიანი და ...

სანდუა
(ქართული) "სანდომიანი" ან "სანდო". ...

სარა
(ძველი ებრაული) "ქალბატონი", "ჩემი მბრძანებელი". ეს სახელი ერქვა ბიბლიური აბრაამის ...

სარგის
(ასურული)მნიშვნელობა დაუდგენელია.იგივე სახელი სომხურში შესულია სარქის-ის ფორმით.სარგისის სახელით ცნობილია ბევრი ...

სარდიონ
(ბერძნული)"მწითური"(სარდიონი ეწოდება წითელი ფერის მინერალს). ...

სარიდან
(სპარსული) ...

საულია
იხ.შავლე ...

საურმაგ
(ირანული)"შავი ხელის მქონე","შავხელა".ეს სახელი ერქვა ქართველთა მეფეს I საუკუნეში. ...

საყვარელა
შემოკლებით–საყვალა,ქართული სახელია(მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ დავით).აქედანაა გვარი საყვარელიძე. ...

საჩინო
(ქართული) ...

სევასტი
(ბერძნული)"ღირსეული","პატივსადები","წმინდა".ამავე სახელის ფორმებია ევროპულ ენებში სებასტოს,სებასტიან(გაიხსენეთ დიდი გერმანელი კომპოზიტორი იოჰან ...

სევდია
სიტყვა წარმოშობით არაბულია (სავდა - "მწუხარება", "ნაღველი"), ქალის სახელად ქცეულია ...

სევერიან
ლათინური)"მკაცრი" ...

სეით
(ძველი ებრაული)"სამაგიერო".ბიბლიური ადამის ვაჟის სახელია, რომელიც ძველ ქართულ წყაროებში წარმოდგენილია ...

სერაპიონ
(ბერძნული)"სერაპისისა"(სერაპი ერქვა ძველ ეგვიპტელთა სიკვდილ-სიცოცხლისა და განკურნების ღვთაებას). ...

სერგი
(ლათინური)რომაული გვაროვნული სახელია,საეკლესიო კალენდარში ითარგმნება როგორც"მაღალი","ღირსეული",ან "მგზნებარე".მისივე ვარიანტული ფორმაა ქართულში ...

სესე
(ქართული მნიშვნელობა უცნობია.კნინობით-საალერსო ფორმებია:სესია,სესიკა,სესიკელა,სესიტა.ამათგან წარმოქნილია გვარები:სესიაშვილი,სესიკაშვილი,სესიკელაშვილი,სესიტაშვილი. ...

სეფედავლე
(არაბული)"სახელმწიფოს მახვილი"ამირანდარეჯნიანის" ერთ-ერთი გმირის სახელია.ამჟამად გვხვდება მხოლოდ შემოკლებული ფორმით:სეფე,აქედანაა გვარი ...

სეხნია
(ქართული)"სახელის მოზიარე","თანამოსახელე".აქედანაა გვარი სეხნიაშვილი. ...

სვეტლანა
(სლავური) "ნათელისა". ნაწარმოებია კაცის სახელისაგან: "სვეტლან - "ნათელი". შეადარეთ ქართული ...

სიდონია
შემოკლებით სიდო – ზუსტი ეტიმოლოგია უცნობია, შესაძლოა უკავშირდებოდეს გეოგრაფიულ სახელს ...

სიკო
სიმონ-ის მოფერებითი ფორმაა,ქართულში იძენს დამოუკიდებელი სახელის მნიშვნელობას(სიკო ფაშალიშვილი,სიკო ვაჩნაძე,სიკო დოლიძე). ...

სილვა
ახალი ნასესხებია დასავლეთ ევროპის ენებიდან, წარმოადგენს სილვია-ს შემოკლებულ ფორმას, რომელიც ...

სილიბისტრო
(ლათინური)"ტყისა".ლათინურად სილვა ნიშნავს"ტყეს", სილვანუსი კი ჰქვია ტყის ღმერთს.აქედანვეა კაცის სახელები ...

სილოვან
იხ.სილიბისტრო ...

სიმონ
(ძველი ებრაული)"შესმენილი","გამგონე" (სიტყვასიტყვით:"ღმერთმა გაიგონა",იგულისხმება,რომ ღმერთმა შეისმინა ლოცვა-ვედრება).ქართულში ფართოდ გავრცელებული სახელია,ერქვა ...

სისონა
ეტიმოლოგია დაუდგენელია.შეიძლება ნიშნავდეს"სისვისფერს". ...

სოზარ
ძმების სოზარისა და ციოყის სახელები.ცნობილია სვანური ფოლკლორიდან,თუმცა ამჟამად მეტად იშვიათად ...

სოკრატ
(ბერძნული)"ძალა-უფლების დამცველი(შემნარჩუნებელი)".მთელ მსოფლიოში განთქმული ათენელი ფილოსოფოსის სახელია. ...

სოლომონ
(ძველი ებრაული)"წყნარი","მშვიდი","მშვიდობიანი". ლეგენდარული ბრძენისა და ებრაელთა მეფის სახელია. ქართულში ძველთაგანვე ...

სოსან
სოსანა(ქართული)ძველად გავრცელებული,დღეს იშვიათი სახელი. მოეპოვება ნაირფეროვანი ვარიანტები:სოსა,სოსია, სოსე,სოსება,სოსელა...ჟამთააღმწერელის ცნობით,სოსანი ერქვა ...

სოსლან
(ოსური)ნართების ეპოსის ერთ-ერთი გმირის სახელია,მომდინარეობს ინგუშურიდან.ცნობილია ოსეთის უფლისწული,თამარის მეფის მეუღლე ...

სოსო
იოსებ-ის მოფერებითი ფორმაა,ქართულში დამოუკიდებელ სახელად ქცევის ტენდენცია ახასიათებს ...

სოფიო
(ბერძნული) "სიბრძნე". თვით ბერძნულში პირველადი ფორმაა სოფია. შეადარეთ მეცნიერების სახელწოდება ...

სოფრომ
(ბერძნული)"საღად მოაზროვნე","კეთილგონიერი". ...

სპარტაკ
ხშირად განმარტავენ ლათინურის მიხედვით როგორც"სპარტელს"("ქალაქ სპარტის მცხოვრებს"),მაგრამ ასეთი ახსნა სწორად ...

სპირიდონ
ეტიმოლოგია გაურკვეველია.საეკლესიო კალენდრის მიხედვით ნიშნავს"დაწნულ მრგვალ კალათას".მზია ანდრონიკაშვილის აზრით,მიღებულია ფრიდონ-ისაგან: ...

სტეფანე
(ბერძნული)"გვირგვინი".ეს სახელი აგრეთვე ფართოდ გავრცელებულთა რიგს ეკუთვნის და სხვადასხვა ენაში ...

სულა
(ქართული)ამჟამად გავრცელებულია მოფერებითი ფორმით: სულიკო.მისგან ნაწარმოები გვარებია:სულაძე,სულიაშვილი,სულიკაშვილი. ...

სულიკო
(ქართული). ...

სულხან
(არაბული)"სამართლიანი".აქედანაა გვარი სულხანიშვილი. სულხანი ერქვა ერისკაცობაში დიდ ქართველ მწერალს საბა ...

სურათა
(არაბული) "სურათი", "ნახატი", "სახე". ...

სუსანა
(ძველი ებრაული) "შროშანა" (შეადარეთ ყვავილის სახელწოდება სოსანი). ამ სახელის სომხური ...

ტაგუ
(ქართული)გავრცელებულია ძირითადად სამეგრელოში.ეტიმოლოგია უცნობია. ...

ტაია
(ქართული)მიღებული ჩანს ტარია-საგან,რომელიც თავის მხრივ ტარიელ-ის მოფერებით ფორმას წარმოადგენს. ...

ტარასი
(ბერძნული)"მოუსვენარი".აქედანაა გვარები ტარასაშვილი და ტარსაიძე. ...

ტარიელ
შოთა რუსთაველის"ვეფხისტყაოსნის"მთავარი გმირის სახელი,ამჟამად ფართოდ არის გავრცელებული.როგორც ფიქრობენ,მომდინარეობს ირანული დარიელ-ისაგან,რომელიც ...

ტასო
ანასტასია-ს მოფერებითი ფორმაა, ამჟღავნებს დამოუკიდებელ სახელად ქცევის ტენდენციას. ...

ტატე
ითვლება ესტატე-ს შემოკლებულ ფორმად.დამოუკიდებელი სახელი უნდა იყოს.აქედანაა გვარი ტატიშვილი. ...

ტატიანა
(ბერძნული) "მომწყობი", "დამფუძნებელი". განსაკუთრებით ფართოდ გავრცელებული სახელია რუსულში. ეს სახელი ...

ტერეზა
ზუსტი ეტიმოლოგია არ მოეპოვება. უკავშირებენ ძველ ბერძნულს, რომლის მიხედვითაც ნიშნავს ...

ტერენტი
(ლათინური)"მხეხავი","გამფშვნეტელი","გამლესი",სხვაგვარი ახსნით:"მომქანცველი"(ეტიმოლოგიები საეჭვოა). ...

ტიმოთე
(ბერძნული)"პატივი ღვთისა","ღვთისმოსავი".ხალხში გავრცელებული ფორმაა კიმოთე(აქედან გვაქვს სოფლის სახელიც კიმოთესუბანი). ...

ტიტე
(ლათინური)"ღირსება","პატივი"(შეადარეთ ტიტული-"საპატიო წოდება").მოფერებითი ფორმებია:ტიტია,ტიტიკო. ...

ტრედონა
(ქართული). ...

ტრიფონ
(ბერძნული)"ნებიერი","განებივრებული". ...

ტროფიმე
(ბერძნული)"გაზრდილი","გამონაკვები".შეადარეთ ატროფია –რომელიმე ორგანოს ან ქსოვილის ზრდის შეწყვეტა საკვების უკმარობის(ან ...

ტურფა
(ქართული) ჰქვია აკაკი წერეთლის ისტორული დრამის "პატარა კახის" გმირ ქალს. ...

ტუხა
(ქართული)მოეპოვება ნაირფეროვანი სუფიქსიანი ვარიანტები:ტუხე,ტუხია,ტუხო,ტუხო.არსებობს გვარები:ტუხაშვილი,ტუხიშვილი,ტუხიაშვილი.‘ტუხ’ფუძეს შეიცავს კომპოზიტი შავ-ტუხ-ა,მაგრამ ამ ფუძის ...

უნცრუა
(ქართული)"უმცროსი".მთის კილოებში გავრცელებული სახელი იყო,ამჟამად იშვიათია.ფორმით მსგავსი და სემანტიკურად იდენტური‘უნცროსია’,დასტურდება ...

უტა
(ქართული)გავრცელებული სახელია სამეგრელოში. წარმოშობით უკავშირდება შუმერულ მზის ღვთაების სახელწოდებას.მოეპოვება მრავალფეროვანი ...

უტანდარ
(სპარსული) "სამშობლოს მოყვარული", "პატრიოტი". ...

უშანგი
(სპარსული)"ნებიერი","ბედნიერად მცხოვრები". ...

უშიშა
(ქართული) ...

უჩა
(ქართული)მეგრულად ნიშნავს"უთეთროს",ე.ი."შავს"," შავგვრემანს".გვხვდება ისტორიულ დოკუმენტებში(დოკ.II,234).მისი მოფერებითი ფორმაა უჩანა.იშვიათად გვხვდება კომპოზიტური ...

ფარნაოზ
(ირანული)"უბრწყინვალესი","დიდებული","ხელბედნიერი ",ან:"ბრწყინვალე მოუბარი","მჭერმეტყველი".ძველი ფორმაა ფარნავაზ.ეს სახელი ერქვა ქართლის(იბერიის)სამეფოს პირველ მეფეს(ძვ.წ.IVს.დამლევს ...

ფარსადან
(სპარსული)"ბრძენი","სწავლული","მეცნიერი".ნესტან-დარეჯნის მამის სახელია"ვეფხისტყაოსანში".ცნობილია ქართველი ისტორიკოსი და პოლიტიკური მოღვაწე ფარსადან გორგიჯანიძე(XVIIს.)ფარსადანისაგან ...

ფარსმან
(ირანული)"სპარსული სულის სულის მქონე".ეს სახელი ერქვა ქართლის(იბერიის)ექვს მეფეს(I-VIსს.)ერთი მათგანი(ფარსმან II)იხსენიება ...

ფატი
ფატმან-ის შემოკლებული ფორმაა, რომელიც ქცეულია ოფიციალურ სახელად. ...

ფატმან
(არაბული) "ძუძუს მოსხლეტილი". "ვეფხისტყაოსნის" ერთ-ერთი პერსონაჟის სახელია. მისი შემოკლებული ფორმაა ...

ფაცია
(ქართული) მნიშვნელობა უცნობია. პარალელური ფორმაა ფაცა. მსგავსი ფორმები დასტურდება ხურიტულ ...

ფედოსია
(ბერძნული) "ღვთისადმი შეწირული", "ღვთისადმი მიძღვნილი". ძველი ფორმაა თედოსია, თედოსი (დაწვრილებით ...

ფერიდე
(თურქული) "ერთადერთი", "შეუდარებეული", "ობოლი მარგალიტი". ...

ფეფელა, ფეფენა
შემოკლებით ფეფო, ფეფიკო – ქართული სახელებია, უცნობი მნიშვნელობისა. ითვლება ეფემიას ...

ფილიმონ
(ბერძნული)"საყვარელი".სამოცდაათთაგან ერთ-ერთი მოციქულისა და რამდენიმე მოწამის სახელია,რომელიც ადრიდანვე გვხვდება ქართულში.მისი ...

ფილიპე
(ბერძნული)"ცხენთა მოყვარული".სამოცდაათთაგან ერთ-ერთი მოციქულისა და ქრისტეს მოწაფის,აგრეთვე რამდენიმე ცნობილი მოწამის ...

ფირან
(სპარსული)"ბერი","მოხუცებული","სულიერი მოძღვარი ".იბერიის მეფისწულის სახელად გვხვდება ჯერ კიდევVI საუკუნეში.აქედანაა გვარები:ფირანაშვილი,ფირანიშვილი. ...

ფირუზ
(ირანული)"ფირუზი"(ძვირფასი ქვა),ეტიმოლოგიურად ეს სიტყვა ნიშნავს"სინათლით სავსეს","ნათელს".ფირუზი ცისფერია და სწორედ ამიტომ ...

ფიქრია
(არაბული) "ფიქრიანი". არაბულში გვხვდება როგორც ქალის, ისე კაცის სახელად. ნმიშვნელობით ...

ფოთოლა
(ქართული). ...

ფორე
ამ სახელით ცნობილია მეორე მსოფლიო ომის დროს იტალიაში მებრძოლი გმირი ...

ფოტინე
(ბერძნული) "ნათელი", "ბრწყინვალე" (შეადარეთ ნათელა, სანათა, სვეტლანა). ერქვა რამდენიმე მოწამეს. ...

ფოცხვერა
(ქართული)დღეს იშვიათად გვხვდება.შემონახულია გვარებში:ფოცხვერაშვილი, ფოცხვერიშვილი,ფოცხვერაძე,ფოცხვერია,ფოცხორაია,ფოცხორია,ფოცხიშვილი. ...

ფრიდონ
(ძველი ირანული)"სამმაგი ძალის მქონე","სამგზის ძლევამოსილი"."ვეფხისტყაოსნის"ერთ-ერთი გმირის სახელია.ეს სახელი გვხვდება აგრეთვე"შაჰ-ნამეში","რუსუდანიანში"და ...

ფუნდუ
გვხვდება კოლხურში. ეს სახელი ჰქვია დემნა შენგელაიას მოთხრობა "განძის" ერთ-ერთ ...

ქაბატო
(ქართული) "ქალბატონი" (მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ დომნა, ვილა, კირა, რაისა, სარა, ...

ქავთარ
(სპარსული)"აფთარი".აქედან მოდის გვარები:ქავთარაძე, ქავთარაშვილი,ქავთარიშვილი,ქავთარია,ქანთარია. ...

ქაიხოსრო
(ირანული)"სახელოვანი თავადი".ერქვა ქართველ მოწამეს. ამჟამად მივიწყებული სახელია,წინათ გვხვდებოდა მხოლოდ მაღალი ...

ქალთამზე
(ქართული). ...

ქარუმა
არაბული ქარამ("კეთილი").სპარსულში იქცა ქარუმად და იქიდან შემოვიდა ქართულში.მისგან წარმოქმნილია გვარები:ქარუმაშვილი ...

ქეთევან
(სპარსული) მნიშვნელობა უცნობია. "შაჰ-ნამეს" ერთ-ერთი პერსონაჟი ქალის სახელი ქეთაიონ ქართულში ...

ქველი
(ქართული)"გულუხვი","კეთილი","მხნე".აქედანაა გვარები:ქველიძე,ქველაძე,ქველაშვილი,ქველიაშვილი. ...

ქიონია
(ბერძნული) "თაღი" (საეკლესიო კალენდრის მიხედვით "თოვლიანი"). ერქვა რამდენიმე მოწამეს. ...

ქიტა
ქიტესა იხ.ქრისტესია ...

ქიშვარდი
ირანული მითოლოგიური გმირის სახელია ქიშვადი,ქეშვადი, საიდანაც მიღებული ჩანს ქართული ქიშვარდი.ნიშნავს"მწყაზარს".ქიშვარი|| ...

ქობულ
(ქართული)უძველესი სახელთაგანია,წერილობით დამოწმებული ჯერ კიდევ VIIს.დამდეგს მცხეთის ჯვრის წარწერებში:"წმიდაო სტეფანე,ქობულ ...

ქორდიკო
(ქართული) "იყავ" (მეგრული ზმნის ფორმას დართული აქვს მოფერებითი სუფიქსი "იკო"). ...

ქრისტესია
ქართული სახელია,რომელსაც საეკლესიო კალენდარი ქრისტეფორეს შესატყვისად მიიჩნევდა.აქედანაა გვარი ქრისტესაშვილი.ამ სახელის ...

ქრისტეფორე
(ბერძნული)"ქრისტეს მტვირთველი","ქრისტეს მაღიარებელი".წმინდა მოწამეთა სახელია. ...

ქრისტინე
(ბერძნული) "ქრისტესი", "ქრისტიანი". პარალელური ფორმაა ქრისტინა. ერქვა რამდენიმე მოწამეს. ...

ქსენია
(ბერძნული) "სტუმართმოყვარე", ან: "უცხო", "უცხოელი". ერქვა რამდენიმე მოწამეს. ...

ქუცნა
(ქართული)–გვხვდება იერუსალიმის ქართული კოლონიის მასალებში(Xს.)მისი ვარიანტია ქუცნია:გაბლაშისძე ქუცნია მეუღლე თინასთან ...

ქუჯი
ეს სახელი ერქვა ძველი კოლხიდელების ლეგენდარულ გმირს(შეადარეთ ციხის სახელი ციხე-გოჯი).ქუჯი ...

ღაბუა
(ქართული) "ჩასუქებული", "ყელღაბაბიანი". ...

ღაღანა
(ქართული) "მოელვარე", "ხასხასა", ან "მოღუღუნე". ...

ღვინია
(ქართული)დღეს ადამიანის სახელად იშვიათია(გვხვდება ხარის სახელად,გაიხსენეთ ეკ.გაბაშვილის მოთხრობა"ღვინია გადაიჩეხა"),მაგრამ წინათ ...

ღუტა
ღუტუ(ქართული)შრდ.ხუტა,ხუტუ. ...

ღუღუნი
(ქართული)მტრედის ხმიანობის აღმნიშვნელი სიტყვაა, ქცეული საკუთარ სახელად.გვაქვს ამ სახელისაგან ნაწარმოები ...

ყაისარ
გვხვდება აგრეთვე ყაისო-ს ფორმით.იგივეა,რაც კეისარი(" მეფე"). ...

ყამარ
(არაბული) "მთვარე". სხვაგვარი ეტიმოლოგიით: "ცის თაღი", "კამარა" (ხურიტულად). ...

ყარამან
(სპარსული)"გმირი". ...

ყაფლან
(თურქული)"ვეფხვი".აქედანაა გვარი ყაფლანიშვილი. ...

ყვარყვარე
(ქართული)მიღებული ჩანს უყვარს ზმნის ძირის გაორკეცებით.თუ ასეა,"საყვარელს"უნდა ნიშნავდეს.ათაბაგთა საგვარულო სახელი ...

შადიმან
(სპარსული)"სიხარული". ...

შავლეგ
(ქართული)"შავი","შავგრემანი"(მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ უჩა,შიო).ვარიანტული ფორმაა შავლეგო ...

შალვა
(ქართული)ეტიმოლოგია დაუდგენიელია,შესაძლბელია შავლეგ-ის ვარიანტს წარმოადგენს.როგორც ალექსი ჭინჭარაულმა აღნიშნა,ამის დამადასტურებელია ერთი ...

შამილ
(არაბული)"ყოვლისმომცველი".კავკასიის მთის ხალხთა დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მეთაურის,იმამ შამილის (1797-1871)სახელი ძალზე პოპულარული ...

შამშე
შანშე(ძველი ებრაული)"მზე"(შეადარეთ სამსონ),ან (სპარსული)"მეფეთ-მეფე"(შაჰინ-შაჰ→შან-შა). შესაძლებელია,რომ დიდი ფონეტიკური მსგავსების მიუხედავად,აქ ჩვენ ...

შაქრო
(ქართული)მიიჩნევა ზაქარია-ს მოფერებით ფორმად, თუმცა შეიძლება მისგან დამოუკიდებლად იყოს წარმოქმნილი.აქედანაა ...

შედან
(სპარსული)"ლომი".აქედანაა გვარი შედანია. ...

შევარდენა
(ქართული)არაკალენდარული სახელია,რომლისაგანაც მომდინარეობს გვარები:შევარდენიძე,შევარდნაძე.საეკლესიო კალენდრით მას ეფარდება იერაქსი(ბერძნული"ქორი"). ...

შენგელი
(ქართული)აქედანაა გვარები:შენგელია,შენგელაია. ...

შერგილ
(სპარსული)"ლომის დამჭერი".ცნობილია შერგილ დადიანი (XIVს.) ...

შერლომ
ქართული სახელია,სადაც შერწყმულად,კომპოზიტის ფორმით,არის წარმოდგენილი სპარსული სიტყვა‘შერ’და მისი ქართული შესატყვისი ...

შერმადინ
(არაბული)"სარწმუნოების სინდისი".ეს სახელი ჰქვია"ვეფხისტყაოსნის"ერთ-ერთ პერსონაჟს,ავთანდილის ერთგულ მსახურს.შერმადინი გვარიც არის ამავე ...

შვენა
(ქართული). ...

შიო
უნდა მომდინარეობდეს სიაოშ-ისაგან,რომელიც წარმოშობით ირანული სახელია და"შავგვრემანს","შავ მამაკაცს"ნიშნავს. ძველ ქართულში ...

შმაგი
(ქართული) ...

შოთა
ამ ფორმით გვხვდება მხოლოდ ქართველებში და თანაც,შუა საუკუნეებიდან მოკიდებული,გვხვდება საკმაოდ ...

შორენა
(ქართული) მიღებულია ბორენა-საგან გრაფიკული ცვლილების გზით (ძველ ქართულ ანბანში შ ...

შოშიტა
(ქართული)-ცხადია,აქ‘ტა’კნინობითი სუფიქსია(ისევე როგორც სხვა სახელებში,როგორიცაა:ბეჟიტა,ბერიტა,გოგიტა,ხახუტა და სხვანი).თუ ასეა,უნდა გვქონდეს სახელი ...

შუქია
(ქართული). ...

შუქრი
(არაბული)"მადლიერი". ...

შუშანიკ, შუშანა
სომხური ფორმაა სუსანა-სი, რომელიც წარმოშობით ებრაულია და "წყლის შროშანს" ნიშნავს. ...

ჩაგუ
(ქართული)გავრცელებული სახელი იყო კოლხეთში,ამჟამად იშვიათად გვხვდება.მისი მოფერებითი ფორმაა ჩაგუნა.არსებობს აგრეთვე ...

ჩალხია
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში გავრცელებული სახელია. ...

ჩარგაზ
ამჟამად იშვიათი სახელია,გვხვდება ძირითადად სამეგრელოსა და სვანეთში.უნდა მომდინარეობდეს ჩერქეზ ეთნონიმისაგან(ე→ა ...

ჩიორა
(ქართული). ...

ჩიტო
(ქართული) მისი კნინობითია: ჩიტუნა, ჩიტუნია, ჩიტოლია. გვხვდება ვაჟის სახელადაც. მისგანაა ...

ჩიტო
(ქართული)გვხვდება როგორც ვაჟის, ისე ქალის სახელად. მისი მოფერებითი ფორმებია:ჩიტუნია,ჩიტურა,ჩიტუა და ...

ცაბუ, ცაგო
(ქართული) მოეპოვება მრავალფეროვანი ვარიანტები: ცაბა, ცაბო, ცაბუა, ცაბული, ცაბურა... ამოსავალი მნიშვნელობა ...

ცაგო
(ქართული) მისი ვარიანტებია: ცაგუ, ცაგული, ცაგუნია... ...

ცანგალა
(ქართული) ...

ცარო
(ქართული) მისი ვარიანტებია: ცარუ, ცავრინა, ცარინა... ...

ცაცა
(ქართული) მისი ვარიანტებია: ცაცო, ცაცალა, ცაცანა, ცაცუნა... ...

ცეცილია
ძველი რომაული სახელია, რომლის მნიშვნელობაც არ არის ნათელი. ზოგი უკავშირებს ...

ციალა
(ქართული). ...

ციკო
(ქართული) ეს სახელი ჰქვია ალექსანდრე ყაზბეგის ამავე სახელწოდების მოთხრობის გმირ ...

ცინარა
ქართული) "მოცინარი". ვარიანტული ფორმებია: მცინარა, ცინარი, ცინუკი, ცინო... ...

ციოყ
გავრცელებული იყო ძირითადად სვანეთში,დადეშქელიანთა საგვარეულოში.ამჟამად ძალზე იშვიათად გვხვდება.ეტიმოლოგია უცნობია.იხ.სოზარ. ...

ცირა
(ქართული) მეგრულად ნიშნავს "ქალიშვილს" (შეადარეთ აგრეთვე გურული ციცა, ცა). მისივე ...

ცისანა
(ქართული). ...

ცისია
(ქართული). ...

ცისკარა
(ქართული)გვხვდება როგორც ვაჟის,ისე ქალის სახელად.ნიკოლაფხეშვილი ცისკარა იხსენიება"ტბეთის სულთა მატიანეში"(XIVს.,#536).აქედან წარმოქმნილი ...

ცისმარა
(ქართული) ვარიანტული ფორმაა ცისმარი. ...

ცისნამი
(ქართული). ...

ციური
(ქართული). ...

ციცია
(ქართული) ეს სახელია ჰქვია ალექსანდრე ყაზბეგის ამავე სახელწოდების მოთხრობის გმირ ...

ციცინო
(ქართული). ...

ცოტნე
(ქართული)"უმცროსი","პატარა".შეადარეთ‘ცოტა’(ნ.მარის ეტიმოლოგიით):ან"მცოდნე"(ქ.ლომთათიძე).საქართველოს ისტორიიდან კარგად არის ცნობილი მონღოლთა წინააღმდეგ შეთქმულების ერთ-ერთი ...

ცოქალა
(ქართული) "სხვა, უცხო ქალი" (ცხო ქალ-ა), "სხვა ოჯახიდან მოსული (პატარძალი)". ...

ცუცა
(ქართული) მისი ვარიანტული ფორმებია: ცუცია, ცუცკა, ცუცქა, ცუცნა, ცუცუნა, ცუცუ... ...

ცქირი
(ქართული)მეგრული სქირის("შვილი")ფონეტიკური ვარიანტი უნდა იყოს,ან მიღებულია ცქვირ("ცქვიტი")ფუძიდან ვ-ს დაკარგვით(იხ.იოსებ ყიფშიძე:ცქვირინი ...

ძაბული
(ქართული) განსაკუთრებით გავრცელებულია სამეგრელოში, მიღებული ჩანს "ძღაბი" ( "გოგო") სიტყვის ...

ძაგან
(სომხური)"ნაშიერი","ნაშობი","შვილი".აქედანაა გვარები: ძაგნიძე,ძაგანია,ძაგანაშვილი. ...

ძაღლიკა
(ქართული)ჰქვია ვაჟა-ფშაველას ერთ-ერთი პოემის გმირს, გვარად ხიმიკაურს.გავრცელებული სახელი იყო მთაში,დღეს ...

ძაძუ
გავრცელებული სახელია დასავლეთ საქართველოში, ყაბარდოულად ნიშნავს "ჩვილს", "ძუძუმწოვარს". მსგავსი სახელი ...

ძიძია
(ქართული) ალექსანდრე ყაზბეგის მოთხრობის "ხევისბერი გოჩას" ერთ-ერთი პერსონაჟის სახელია. ...

წათე
ამ სახელით ცნობილია ლაზიკის მეფე წათე I და მისი ძე ...

წიქა
(ქართული)თითქოს"წითურს"ნიშნავს(შეადარეთ ხარის სახელი წიქარა ცნობილ ხალხურ ზღაპარში).გავრცელებულია მთაში. გვხვდება ვაჟა-ფშაველას ...

წყალობა
ქართული სახელია,დღეს მეტად იშვიათი(იგულისხმება"ღვთის წყალობა".მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ ბერძნული დოროთე,თედორე,სლავური ბოგდან,სომხური ...

ჭაბუა
ჭაბუკა(ქართული)მზეჭაბუკ-ის შეკვეცილი ფორმებია,რომელთაც აქვთ დამოუკიდებელ სახელებად ქცევის ტენდენცია.შეადარეთ ჭაბუკი.მათგან წარმოქმნილი ...

ჭაბუკი
(ქართული)ემთხვევა საზოგადო სახელის ფორმას და მისგან გარჩევის მიზნით სახელობითი ბრუნვის ...

ჭიაბერ
(ქართული)კომპოზიტური სახელია,რომლის პირველი ნაწილია ჭია("წითელი"),მეორე-ბერ("შვილი").ეს სახელი ერქვა არაერთ ისტორიულ პირს,მათ ...

ჭიჭიკო
(ქართული)"პატარა","პაწია".მეგრულ ზედსართავ სახელს ‘ჭიჭე’დართული აქვს კნინობითი სუფიქსი‘იკო’.გვხვდება აგრეთვე‘ია’სუფიქსიანი ფორმა ჭიჭია,ამათგან ...

ჭოლა
(ქართული)"ვაჟი","ყმაწვილი"(შეადარეთ მეგრულ ჭკორი-" ყმა").საალერსო ფორმებია:ჭოლიკა,ჭოლიკო.ამათგან წარმოქმნილი გვარებია:ჭოლაძე,ჭოლიკაური,ჭოლიკაშვილი,ჭოლიკიძე. ...

ჭულა
(ქართული)ამ სახელის განმარტების რამდენიმე შესაძლებლობა არსებობს:ა)ჭოლას ფონეტიკური ვარიანტია, ბ)‘წულ’არსებითი სახელის ...

ჭუჭულა
(ქართული)"წიწილა". ...

ხათუთა
იგივეა რაც ხათუნა. ...

ხათუნა
თურქულ და ირანულ ენებში ნიშნავს "ქალბატონს", "მანდილოსანს". ქართულში საკუთარ სახელად ...

ხარება
(ქართული)დღეს იშვიათად იხმარება.მისგან ჩანს მიღებული გვარები:ხარაბაძე,ხარებავა.ამ უკანასკნელს უკავშირდება სოფლის სახელი ...

ხარიტონ
(ბერძნული)"მადლიანი","გულუხვი". ...

ხარლამპი
(ბერძნული)"სიხარულით გაბრწყინებული". ...

ხატია
(ქართული) "დახატული", ე. ი. "ძალიან ლამაზი" (შეადარეთ გამოთქმა "კალმით ნახატი"). ...

ხატიჯე
(არაბული) "ნაადრევად დაბადებული", "დღენაკლული". ...

ხატული
(ქართული). ...

ხახარე
(ქართული)"ახარე". ...

ხახუტა
(ქართული)ნაწარმოებია კნინობითის‘ტა’სუფიქსით ხახუ სახელისაგან(ბერიტა,გოგიტა,შოშიტა და სხვა სახელთა მსგავსად).მისგან მომდინარეობს გვარები:ხახუტაშვილი,ხახუტაიშვილი. ...

ხვარამზე
(სპარსული) "მზისა", "მზიანი". ძველი ფორმაა ხუარანძე. ასე იხსენიებს მემატიანე ვახტანგ ...

ხვაშაქი
(ირანული) "კარგი", "ლამაზი". ცნობილია თამარ მეფის დროინდელი დარბაისელი ქალი ხვაშაქ ...

ხვთისო
(ქართული)"ღმერთისა".ქართული სიტყვა ღმერთი, ჩვეულებრივ,ბრუნვის დროს იკუმშება და ნათესაობით ბრუნვაში მოდვცა ...

ხვიჩა
(ქართული)მეგრულად ნიშნავს"გაბრწყინებულს","მოცინარს ","მოციმციმეს".ეს სახელი ჰქვია უიარაღოს"მამელუკის"მთავარ გმირს.ხვიჩასგან არის წარმოქმნილი გვარი ...

ხირლიჩა
(ქართული)მისი პარარელური ფორმაა ხინჩლა,რომელიც მომდინარეობს ყინჩლა-საგან და წარმოადგენს ყინჩ-ის("კარგის")კნინობით ფორმას(გ.ბედოშვილის ...

ხორეშან
(სპარსული) "ბედნიერი". გავრცელებული სახელი იყო განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში. სხვათა შორის, ...

ხოსრო
(სპარსული)"კეთილი სახელის მქონე","სახელმოხვეჭილი", "სახელოვანი".იხმარებოდა სპარსეთის შაჰების ეპითეტად,აქედან კი საზოგადოდ"მეფის"მნიშვნელობა შეიძინა.მისი ...

ხურსი
(სპარსული)"დათვი".აქედანაა გვარები ხურციძე(←ხურსიძე)და ხურცილავა(←ხურსილავა). ...

ხუტა
ხუტუ–უკავშირდება ხურიტულს,სადაც ხუტუ ღვთაების ეპითეტია და ნიშნავს"მებრძოლს".შეადარეთ აგრეთვე ფალაური‘ხვატა’. ...

ჯაბა
ესაა შემოკლებული ჯაბრიელ,რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს ძველი ებრაული სახელის,გაბრიელის,არაბიზებულ ფორმას.გაბრიელი ...

ჯავარა
მომდინარეობს არაბული ჯავარ სიტყვისაგან, რაც ნიშნავს "ძვირფას ქვას", "თვალმარგალიტს", აქედან ...

ჯავახ
(ქართული) ეთნონიმი ქცეულია ანთროპონიმად (შეადარეთ ივერი, იმერი, კახი, და სხვ.) ...

ჯამბაკურ
ამ სახელის მეორე ნაწილს შეადგენს ბაკურ,პირველი ნაწილის წარმომავლობა კი საცილობელია.უკავშირებენ ...

ჯამილა
(არაბული) "მშვენიერი". იგივეა, რაც კამილა. შეადარეთ აგრეთვე ვაჟის სახელი ჯემალ. ...

ჯამლეთ
ეტიმოლოგია უცნობია. ...

ჯანეტა
(არაბული) "სამოთხე", შეადარე ჟანეტა. ...

ჯანიკო
იგივე სახელია წარმოდგენილი ქართული საალერსო‘იკო’სუფიქსით.გვხვდება როგორც ვაჟის,ისე ქალის სახელად.ამავე ფუძიდან ...

ჯანიკო
სპარსულ სახელს "ჯან" ( "სული", "საყვარელი") დართული აქვს ქართული სუფიქსი ...

ჯანო
წარმოადგენს ჯანსუღის,ჯანბერის ან სხვა რომელიმე ასეთი სახელის შემოკლებულ ფორმას. ...

ჯანსუღ
(სპარსული)"ვისაც სული დაეწვა"(იგულისხმება სიყვარულით),"სულ-დამწვარი","შეყვარებული" (ეტიმოლოგია საეჭვოა). ...

ჯარჯი
მიღებული ჩანს თურქული ჯარჩი-საგან,რაც სამოხელეო ტერმინია და ნიშნავს"ამბის გამომცხადებელს","მაცნეს". ...

ჯახანა
(სპარსული) "სამყარო". ...

ჯაჯუ
შესაძლოა წარმოადგენდეს ძერა-ს კოლხურ შესატყვისს.აქედან ჩანს წარმოქმნილი გვარი ჯაჯანიძე(ე.ი."ძერიას-ძე ").ამავე ...

ჯეირანული
(თურქული)გარეული ცხოველის სახელი(ჯეირანი ანუ ქურციკი)ქცეულია პიროვნულ სახელად თურქულ ენებში და ...

ჯემალ
(არაბული)"სილამაზე","სიკეთე","სრულქმნილება".იგივეა ქალის სახელები:კამილა,ჯამილა. ...

ჯენეტ
ჯენეტო(არაბული)"სამოთხე".შეადარეთ ქალის სახელი ჟანეტა//ჯანეტა. ...

ჯვებე
(ქართული)მეგრულად ნიშნავს"მსხვილნაკვთიანს".შეიძლება პალატალიზებული ფორმა იყოს სახელისა იობ-ჯობ-ჯობე//ჯვებე. ...

ჯიბო
ითვლება ჯიბრაელ-ის შემოკლებულ ფორმად(იხ.ზემოთ ჯაბა).მისგან წარმოქმნილია გვარი ჯიბუტი.ამავე სახელის კნინობითია ...

ჯიმშერ
(სპარსული)"ტყუპი ლომი"(ეტიმოლოგია საეჭვოა).პარალელური ფორმებია:ჯიმშედ,ჯიმშელ.აქედანაა გვარები: ჯიმშერაშვილი,ჯიმშელაშვილი,ჯიმშელეიშვილი, ჯიმშიაშვილი,ჯიმშიტაშვილი,ჯიმშერაძე,ჯიმშელაძე,ჯიმშელიძე. ...

ჯოდორი
(ქართული)მეგრულად ნიშნავს"მსუქანს","გოდორას" (გოდორი→ჯოდორი). ...

ჯოკია
ამ სახელის და მომდევნო რამდენიმე სახელის ახსნა არ მოგვეპოვება. ...

ჯონდი
ჯონდო ...

ჯოტო
(ბერძნული)იოტა("პატარა")→იოტ-ო→ჯოტო.შდრ.ჟოტია. ...

ჯოჯიკ
ძველი ქართული სახელია,რომლის ეტიმოლოგია უცნობია. გვხვდება ჯერ კიდევ Vს-ში(ჯოჯიკი ერქვა ...

ჰაიდარ
(არაბული)"ლომი". ...

ჰამლეტ
...

ჰასან
(არაბული)"კარგი".უფრო ხშირად იხმარება მისი სახეცვლილი ფორმები:ასან(იხ)ან ხასან.ამავე სახელის ვარიანტული ფორმაა ...

ჰენრიხ
(ძველი გერმანული)შემოკლებით ჰერნი, ენრი,ქართული მოფერებითი ფორმაა ენრიკო.ამავე ფუძიდან ნაწარმოებია ქალის ...